Dierenrechtenorganisatie GAIA ontving recentelijk een melding van een mogelijk geval van dierenmishandeling door de Leuvense studentenclub Reuzegom. Eerstejaarsstudenten zouden voor hun doop een semester lang een konijn moeten onderhouden om het daarna eigenhandig te doden. GAIA gaf de melding door aan de KU Leuven. Vicerector Studentenbeleid Tine Baelmans benadrukt dat de universiteit met haar studentenkringen een charter heeft opgesteld dat onder meer het betrekken van dieren bij studentendopen verbiedt, maar stelt dat het in dit geval om een studentenclub gaat, en die vallen daar niet onder. "Of de feiten kloppen, is nog niet geweten, maar we gaan dat na de melding van GAIA zeker nakijken," zegt Baelmans, "maar we keuren het op zijn minst af." Of er KU Leuven-studenten zelf betrokken zijn, is volgens Baelmans evenmin geweten, "maar mocht dat zo zijn, dan zal er wellicht een gesprek volgen en - afhankelijk van de feiten - wordt eventueel ook een tuchtprocedure opgestart". Ook de Leuvense studentenraad LOKO keurt dergelijke feiten af en verwijst eveneens naar de geldende afspraken. "Kringen schreven en volgen inderdaad het doopcharter. We zouden het leuk vinden mochten ook de clubs het onderschrijven", stelt voorzitter Ruben Bruynooghe. "Afhankelijk van het aantal konijnen, wil LOKO er overigens zeker een deel opvangen." (KAV)

Dierenrechtenorganisatie GAIA ontving recentelijk een melding van een mogelijk geval van dierenmishandeling door de Leuvense studentenclub Reuzegom. Eerstejaarsstudenten zouden voor hun doop een semester lang een konijn moeten onderhouden om het daarna eigenhandig te doden. GAIA gaf de melding door aan de KU Leuven. Vicerector Studentenbeleid Tine Baelmans benadrukt dat de universiteit met haar studentenkringen een charter heeft opgesteld dat onder meer het betrekken van dieren bij studentendopen verbiedt, maar stelt dat het in dit geval om een studentenclub gaat, en die vallen daar niet onder. "Of de feiten kloppen, is nog niet geweten, maar we gaan dat na de melding van GAIA zeker nakijken," zegt Baelmans, "maar we keuren het op zijn minst af." Of er KU Leuven-studenten zelf betrokken zijn, is volgens Baelmans evenmin geweten, "maar mocht dat zo zijn, dan zal er wellicht een gesprek volgen en - afhankelijk van de feiten - wordt eventueel ook een tuchtprocedure opgestart". Ook de Leuvense studentenraad LOKO keurt dergelijke feiten af en verwijst eveneens naar de geldende afspraken. "Kringen schreven en volgen inderdaad het doopcharter. We zouden het leuk vinden mochten ook de clubs het onderschrijven", stelt voorzitter Ruben Bruynooghe. "Afhankelijk van het aantal konijnen, wil LOKO er overigens zeker een deel opvangen." (KAV)