1. Slagkrachtige regering

'Alleen een volwaardige en slagkrachtige regering kan die uitdaging aanpakken.'
...