Het Balkanland diende in 2003 zijn aanvraag tot lidmaatschap van de Europese Unie in. In 2009 werden de onderhandelingen afgerond en werd het toetredingsverdrag ondertekend. Nog acht EU-lidstaten moeten het verdrag ratificeren alvorens op 1 juli 2013 voor Zagreb de poorten naar Europa definitief openzwaaien. Behalve een paar kleine opmerkingen, heeft de Commissie niets meer in te brengen tegen de toetreding. Onder meer op het vlak van fraudebestrijding had Kroatië nog werk voor de boeg, maar ook daar is een actieplan opgesteld, luidt het. Volgens commissaris Füle is Kroatië een succes voor de uitbreidingspolitiek van de EU. "Het is een bewijs van de geloofwaardigheid van het beleid: als een kandidaat-lidstaat zijn criteria en engagementen nakomt, geeft de EU invulling aan het perspectief op lidmaatschap." (MVL)

Het Balkanland diende in 2003 zijn aanvraag tot lidmaatschap van de Europese Unie in. In 2009 werden de onderhandelingen afgerond en werd het toetredingsverdrag ondertekend. Nog acht EU-lidstaten moeten het verdrag ratificeren alvorens op 1 juli 2013 voor Zagreb de poorten naar Europa definitief openzwaaien. Behalve een paar kleine opmerkingen, heeft de Commissie niets meer in te brengen tegen de toetreding. Onder meer op het vlak van fraudebestrijding had Kroatië nog werk voor de boeg, maar ook daar is een actieplan opgesteld, luidt het. Volgens commissaris Füle is Kroatië een succes voor de uitbreidingspolitiek van de EU. "Het is een bewijs van de geloofwaardigheid van het beleid: als een kandidaat-lidstaat zijn criteria en engagementen nakomt, geeft de EU invulling aan het perspectief op lidmaatschap." (MVL)