De ministerraad is het vrijdag eens geraakt over de aanpassing van de wet op de verruimde minnelijke schikking, ook bekend als de afkoopwet. Het Grondwettelijk Hof had eerder delen van die wet vernietigd, waardoor een reparatiewet nodig was. Sinds mei van dit jaar bleek dat de parketten de afkoopwet toch opnieuw toepasten en fiscale deals sloten, ook al liet de reparatiewet op zich wachten. Met het nieuwe wetsontwerp hoopt minister van Justitie Koen Geens (CD&V) aan de wensen van het Hof tegemoet te komen.
...

De ministerraad is het vrijdag eens geraakt over de aanpassing van de wet op de verruimde minnelijke schikking, ook bekend als de afkoopwet. Het Grondwettelijk Hof had eerder delen van die wet vernietigd, waardoor een reparatiewet nodig was. Sinds mei van dit jaar bleek dat de parketten de afkoopwet toch opnieuw toepasten en fiscale deals sloten, ook al liet de reparatiewet op zich wachten. Met het nieuwe wetsontwerp hoopt minister van Justitie Koen Geens (CD&V) aan de wensen van het Hof tegemoet te komen.Federaal parlementslid Dirk Van der Maelen (SP.A) laakt de timing van de minister. Van der Maelen is tevens voorzitter van de onderzoekscommissie Kazachgate, die zich buigt over het ontstaan van de afkoopwet en onder meer de vermeende voorkeursbehandeling van miljardair Patokh Chodiev onderzoekt. 'Minister Koen Geens heeft zelf gezegd dat hij vond dat er moest gewacht worden op de evaluatie van de onderzoekscommissie', zegt hij. 'We stellen nu vast dat de commissie geen evaluatie heeft gemaakt over de minnelijke schikkingen. Toch vertrekt de minister al met een voorstel.''Ik hoop dat we niet opnieuw moeten beleven wat er in 2011 is gebeurd, toen zeer krachtige lobbygroepen duwden om snel de afkoopwet in werking te stellen. Ik hoop dat dit niet de start is van een nieuwe onderzoekscommissie binnen een paar jaar', aldus de SP.A'er. Geen limiet voor vennootschappen?'Het is duidelijk dat minister Geens een beperkte rol ziet voor de rechters bij minnelijke schikkingen', zegt Van der Maelen nog. 'Wil je beletten dat de wet iets wordt voor de achterkamertjes of enkel voor kapitaalkrachtige mensen? Dan zou er altijd een grondig toezicht moeten zijn van een zittende rechter. Dat is nu niet altijd het geval.'Daarenboven heerst er nog onduidelijkheid over een belangrijk aspect van de wet. 'Als het over een zaak gaat waarbij een gevangenisstraf van meer dan twee jaar dreigt, dan mag er geen minnelijke schikking getroffen worden. Dat zegt de afkoopwet zelf.''Maar in de minnelijke schikking rond Société Générale in 2011 heeft het Openbaar Ministerie geoordeeld dat er geen beperking bestaat voor dossiers waarbij vennootschappen de misdrijven pleegden, omdat zij niet in de gevangenis kunnen belanden.''De Kamer van Volksvertegenwoordigers is echter nooit met een dergelijke regeling akkoord gegaan. Ik zou wel eens willen zien wat er in de tekst van de minister staat. Ik vraag me af of hij rekening zal houden met onze evaluaties', zegt Van der Maelen. Rol van CD&VOp het kabinet van minister Koen Geens reageert men verbaasd. 'De kritiek van Dirk Van der Maelen is heel vreemd. Hij heeft op een bepaald moment zelf laten weten dat de minister de conclusies niet moest afwachten. Dat was nochtans de aanvankelijke intentie van Koen Geens', zegt woordvoerder Sieghild Lacoere.Ze verwijst naar een parlementaire vraag van Peter Vanvelthoven (SP.A). Die had in januari van dit jaar minister Geens gevraagd naar de staat van de reparatiewet. Daarop antwoordde de minister dat hij 'graag de conclusies van de commissie afwacht'.'De minister heeft per brief bevestiging gekregen dat de voorzitter van de commissie Kazahkgate zich zich niet op de toepassing van de huidige wet zou buigen en het niet nodig achtte dat de minister de aanbevelingen van de commissie afwachtte', aldus Lacoere. Van der Maelen erkent dat hij zo'n brief heeft gestuurd, maar blijft bij zijn punt dat de timing van minister Geens ongelukkig is. 'De oppositie wou bij de oprichting van de commissie alle minnelijke schikkingen onderzoeken. De meerderheid heeft dat geweigerd en zo mochten we enkel twee zaken evalueren.''Wanneer minister Geens zei dat hij onze conclusies zou afwachten schreef ik de minister dat zijn eigen partij, de CD&V, ons belet om algemene evaluaties te doen. Toch zei Koen Geens nog steeds dat hij ging wachten op onze aanbevelingen. Zijn nieuw wetsontwerp spreekt die woorden nu tegen.' In een interview met Knack deze week stelt Van der Maelen al vragen bij de rol van CD&V in Kazachgate.