De Tobintaks is een minimale heffing op destructieve speculatie, waarvan de opbrengst gebruikt kan worden om te investeren in ontwikkelingslanden. "Jarenlang zijn we zoet gehouden door de belofte dat we dit op Europees niveau zouden organiseren. Met de tobintaks kan er eindelijk een breed gedragen instrument komen dat onze fiscaliteit een stukje rechtvaardig maakt, op Europees niveau", stelt Calvo. De roep naar meer fiscale rechtvaardigheid klinkt volgens hem niet alleen in ons land luider en luider, maar ook in de rest van Europa en de wereld. België is één van de elf Europese landen die in 2013 begonnen te onderhandelen over een Europese Tobintaks. Om die in te voeren is de steun van negen landen nodig. "Premier Michel moet een duidelijk engagement uitspreken dat België een voorstander is en blijft en meewerkt aan een snelle invoering. Saboteur Van Overtveldt moet tot de worden geroepen", besluit hij. (Belga)

De Tobintaks is een minimale heffing op destructieve speculatie, waarvan de opbrengst gebruikt kan worden om te investeren in ontwikkelingslanden. "Jarenlang zijn we zoet gehouden door de belofte dat we dit op Europees niveau zouden organiseren. Met de tobintaks kan er eindelijk een breed gedragen instrument komen dat onze fiscaliteit een stukje rechtvaardig maakt, op Europees niveau", stelt Calvo. De roep naar meer fiscale rechtvaardigheid klinkt volgens hem niet alleen in ons land luider en luider, maar ook in de rest van Europa en de wereld. België is één van de elf Europese landen die in 2013 begonnen te onderhandelen over een Europese Tobintaks. Om die in te voeren is de steun van negen landen nodig. "Premier Michel moet een duidelijk engagement uitspreken dat België een voorstander is en blijft en meewerkt aan een snelle invoering. Saboteur Van Overtveldt moet tot de worden geroepen", besluit hij. (Belga)