Damen zegt dat Van Dijck zich er ten zeerste van bewust is dat hij een fout heeft gemaakt in het kader van het verkeersongeval onder invloed. "Maar het verhaal omtrent de zogenaamde sociale fraude en ongeoorloofde tussenkomst inzake het dossier van de escorte wordt formeel tegengesproken." "De verdediging beschikt op dit ogenblik reeds over de nodige stukken om aan te tonen dat er zich in dat kader geen enkele onrechtmatigheid heeft voorgedaan. Deze stukken zullen indien nodig worden overgemaakt aan de bevoegde instanties. De heer Van Dijck zal dan ook zijn volle medewerking verlenen aan eventuele onderzoeken en alle vragen van de bevoegde instanties beantwoorden", zegt zijn advocaat. Damen vraagt voorts om de privacy van Kris Van Dijck te willen respecteren, in het bijzonder in het kader van elk mogelijk onderzoek. "Er zal dan ook geen verdere commentaar meer gegeven worden teneinde de sereniteit te herstellen." (Belga)

Damen zegt dat Van Dijck zich er ten zeerste van bewust is dat hij een fout heeft gemaakt in het kader van het verkeersongeval onder invloed. "Maar het verhaal omtrent de zogenaamde sociale fraude en ongeoorloofde tussenkomst inzake het dossier van de escorte wordt formeel tegengesproken." "De verdediging beschikt op dit ogenblik reeds over de nodige stukken om aan te tonen dat er zich in dat kader geen enkele onrechtmatigheid heeft voorgedaan. Deze stukken zullen indien nodig worden overgemaakt aan de bevoegde instanties. De heer Van Dijck zal dan ook zijn volle medewerking verlenen aan eventuele onderzoeken en alle vragen van de bevoegde instanties beantwoorden", zegt zijn advocaat. Damen vraagt voorts om de privacy van Kris Van Dijck te willen respecteren, in het bijzonder in het kader van elk mogelijk onderzoek. "Er zal dan ook geen verdere commentaar meer gegeven worden teneinde de sereniteit te herstellen." (Belga)