Op 11 juli vorig jaar berichtte P-Magazine, het huidige PNWS, dat Kris Van Dijck betrokken zou zijn bij sociale fraude met belastinggeld voor een escortdame. Het nieuws werd uitgebracht op het moment dat Van Dijck als parlementsvoorzitter zijn 11 juli-toespraak hield in het Brusselse stadhuis. Later op de dag nam hij ontslag. "De Raad voor de Journalistiek heeft enkel de klacht over de schending van de privacy niet weerhouden. Wel oordeelde ze dat de titel van het stuk niet in overeenstemming is met de inhoud en dat die inhoud niet kan afgeleid worden uit bronnen", reageert advocaat Walter Damen. Hij verwijst naar de titel van het eerste artikel dat P-Magazine publiceerde op 11 juli, 'Vlaams Parlementsvoorzitter betaalde meisje van plezier met uw centen'. Enkele zinnen uit het artikel kunnen ook de indruk wekken dat Van Dijck zich schuldig maakte aan sociale fraude. Damen benadrukt dat nu al zowel de Raad voor de Journalistiek als de deontologische commissie van het Vlaams Parlement een oordeel hebben geveld waaruit naar voren komt "dat Van Dijck geen fout of deontologische fout heeft begaan". De commissie van het Vlaams Parlement verklaarde in oktober een klacht ongegrond over de manier waarop de N-VA-politicus was tussengekomen bij minister van Werk Kris Peeters (CD&V) in de zaak. "De artikels van P-Magazine zijn met andere woorden pure leugens", zegt Damen. Nadat eind juli al een klacht met burgerlijke partijstelling bij de onderzoeksrechter was ingediend tegen P-Magazine en de betrokken journalist, kondigt de advocaat nu ook een burgerlijke procedure aan om een schadevergoeding te eisen. "Stap voor stap betekent dit herstel", zegt Damen. "Het ongeval bleek een 'accident de parcours' (Van Dijck kreeg een rijverbod van vijftien dagen en een boete nadat hij in juli dronken tegen een aanhangwagen reed, nvdr). Nu wordt duidelijk dat zijn tussenkomst niet ongeoorloofd was, noch speciaal. En de inhoud van het artikel was niet oordeelkundig." (Belga)

Op 11 juli vorig jaar berichtte P-Magazine, het huidige PNWS, dat Kris Van Dijck betrokken zou zijn bij sociale fraude met belastinggeld voor een escortdame. Het nieuws werd uitgebracht op het moment dat Van Dijck als parlementsvoorzitter zijn 11 juli-toespraak hield in het Brusselse stadhuis. Later op de dag nam hij ontslag. "De Raad voor de Journalistiek heeft enkel de klacht over de schending van de privacy niet weerhouden. Wel oordeelde ze dat de titel van het stuk niet in overeenstemming is met de inhoud en dat die inhoud niet kan afgeleid worden uit bronnen", reageert advocaat Walter Damen. Hij verwijst naar de titel van het eerste artikel dat P-Magazine publiceerde op 11 juli, 'Vlaams Parlementsvoorzitter betaalde meisje van plezier met uw centen'. Enkele zinnen uit het artikel kunnen ook de indruk wekken dat Van Dijck zich schuldig maakte aan sociale fraude. Damen benadrukt dat nu al zowel de Raad voor de Journalistiek als de deontologische commissie van het Vlaams Parlement een oordeel hebben geveld waaruit naar voren komt "dat Van Dijck geen fout of deontologische fout heeft begaan". De commissie van het Vlaams Parlement verklaarde in oktober een klacht ongegrond over de manier waarop de N-VA-politicus was tussengekomen bij minister van Werk Kris Peeters (CD&V) in de zaak. "De artikels van P-Magazine zijn met andere woorden pure leugens", zegt Damen. Nadat eind juli al een klacht met burgerlijke partijstelling bij de onderzoeksrechter was ingediend tegen P-Magazine en de betrokken journalist, kondigt de advocaat nu ook een burgerlijke procedure aan om een schadevergoeding te eisen. "Stap voor stap betekent dit herstel", zegt Damen. "Het ongeval bleek een 'accident de parcours' (Van Dijck kreeg een rijverbod van vijftien dagen en een boete nadat hij in juli dronken tegen een aanhangwagen reed, nvdr). Nu wordt duidelijk dat zijn tussenkomst niet ongeoorloofd was, noch speciaal. En de inhoud van het artikel was niet oordeelkundig." (Belga)