Met een gezamenlijke brief aan de Europese Parlementsvoorzitter David Sassoli hebben de Vlaamse Europarlementsleden gevraagd om spoed te zetten achter de uitkering van Europese middelen aan landen die zwaar zouden worden getroffen door een harde brexit. De brief komt er op aangeven van CD&V-Europarlementslid Kris Peeters, die het schrijven donderdagmiddag besprak tijdens een lunch met onder meer Guy Verhofstadt (Open VLD) en Geert Bourgeois (N-VA). Vlaams Belang werd niet uitgenodigd. Ook enkele Franstalige Europarlementsleden ondertekenden de brief achteraf.
...

Met een gezamenlijke brief aan de Europese Parlementsvoorzitter David Sassoli hebben de Vlaamse Europarlementsleden gevraagd om spoed te zetten achter de uitkering van Europese middelen aan landen die zwaar zouden worden getroffen door een harde brexit. De brief komt er op aangeven van CD&V-Europarlementslid Kris Peeters, die het schrijven donderdagmiddag besprak tijdens een lunch met onder meer Guy Verhofstadt (Open VLD) en Geert Bourgeois (N-VA). Vlaams Belang werd niet uitgenodigd. Ook enkele Franstalige Europarlementsleden ondertekenden de brief achteraf. Over wat gaat het? Eerder deze week raakte bekend dat de Europese Commissie geld wil vrijmaken uit het Europese globaliseringsfonds en het Europese solidariteitsfonds voor de economieën die het hardst worden getroffen door een harde brexit op 31 oktober. In totaal zou tot 780 miljoen euro extra vrijgemaakt kunnen worden.Het solidariteitsfonds is eigenlijk bedoeld voor lidstaten die getroffen worden door natuurrampen, zoals aardbevingen of bosbranden. Maar omdat een no deal-brexit enorme economische schade zal toebrengen, wil Europa de voorwaarden verbreden. Zo komt België in aanmerking, want ons land hoort bij de top-3 van meest getroffen EU-lidstaten. Volgens recente cijfers zou een harde brexit leiden tot een daling van het bbp van 2,5 procent en het verlies van 42.000 banen, waarvan 28.000 in Vlaanderen. PartijgrenzenDe Europese Commissie heeft dus het mechanisme in gang gezet om die ondersteuning te voorzien. Als de normale procedure wordt gevolgd, kan het echter zo'n twee jaar duren voor alles in voegen treedt. 'Te laat', redeneert Kris Peeters. Daarom vraagt hij met zijn brief aan de parlementsvoorzitter een versnelde procedure. Dat kan bijvoorbeeld doordat het parlement zich ertoe verbindt om geen amendementen in te dienen op het voorstel. Door over de partijgrenzen heen te werken, hoopt de gewezen Vlaams minister-president zijn beoogde doel vlotter te bereiken.'Ik vind het mooi dat iedereen op mijn uitnodiging is ingegaan. Zo tonen we aan dat het parlement bezig is met zeer actuele problemen', zegt hij aan Knack. 'We moeten gewoon alles in het werk stellen om de klap van een harde brexit zo goed mogelijk op te vangen.'Wit konijnVerwacht de CD&V'er eigenlijk dat Brits premier Boris Johnson op 31 oktober kiest voor een harde brexit? 'Er kan altijd een wit konijn uit de hoed worden getoverd. Het is twijfelachtig, maar een oplossing vóór 31 oktober is mogelijk.' Al acht Peeters de kans groter dat de uitstapdatum opnieuw wordt uitgesteld.Hij meent eveneens dat het bedrag dat nu in het EU-globaliseringsfonds zit uitgebreid mag worden. Dat is het fonds dat rechtstreeks getroffen bedrijven te hulp kan schieten. Peeters zal er binnen het parlement voor ijveren dat dat potje bijkomend gespijsd wordt. Over de beslissing om het Vlaams Belang niet uit te nodigen is hij duidelijk. 'Ik neem die verantwoordelijkheid op mij. De visie van het Vlaams Belang, dat geen probleem lijkt te hebben met de brexit, is moeilijk te verzoenen met onze visie.'