De landhervorming voorziet dat individuen of gemeenschappen een claim kunnen leggen op land dat hen ooit onterecht was afgenomen. In de provincie Limpopo gaat het om 5 tot 600.000 hectare. Gemeenschappen van 20 tot 2.000 mensen hebben claims voor gebieden van 80 tot 80.000 ha. Wanneer de claim aanvaard wordt, worden de eigenaars van de bedrijven die op het land liggen schadeloos gesteld en komt het bedrijf, bijvoorbeeld een land-, vee- of bosbedrijf of een hotel, in handen van de nieuwe rechtmatige eigenaar. Die heeft echter vaak niet de nodige knowhow om het bedrijf succesvol voort te zetten. Daarom zette het VAIS (Vlaams Agenschap voor Internationale Samenwerking) een samenwerking op met Zuid-Afrika, een van de drie partnerlanden van Vlaanderen. In een eerste fase lag het accent op opleidingen, maar omdat dat niet tot de gewenste resultaten leidde, werd het geweer van schouder veranderd en werd gekozen voor een aanpak vanuit het bedrijf. Er wordt gekeken naar de noden van het bedrijf - management, technologische kennis, afzetmarkten - en een individueel pad wordt uitgetekend. Kris Peeters bezocht zondag het Dinoking Game Resort op een uurtje rijden van Johannesburg. Hij zag er zeven concrete projecten die met de steun van LADA werden opgestart, gaande van een krokodillenfarm tot meer traditionele landbouwbedrijven. (MUA)

De landhervorming voorziet dat individuen of gemeenschappen een claim kunnen leggen op land dat hen ooit onterecht was afgenomen. In de provincie Limpopo gaat het om 5 tot 600.000 hectare. Gemeenschappen van 20 tot 2.000 mensen hebben claims voor gebieden van 80 tot 80.000 ha. Wanneer de claim aanvaard wordt, worden de eigenaars van de bedrijven die op het land liggen schadeloos gesteld en komt het bedrijf, bijvoorbeeld een land-, vee- of bosbedrijf of een hotel, in handen van de nieuwe rechtmatige eigenaar. Die heeft echter vaak niet de nodige knowhow om het bedrijf succesvol voort te zetten. Daarom zette het VAIS (Vlaams Agenschap voor Internationale Samenwerking) een samenwerking op met Zuid-Afrika, een van de drie partnerlanden van Vlaanderen. In een eerste fase lag het accent op opleidingen, maar omdat dat niet tot de gewenste resultaten leidde, werd het geweer van schouder veranderd en werd gekozen voor een aanpak vanuit het bedrijf. Er wordt gekeken naar de noden van het bedrijf - management, technologische kennis, afzetmarkten - en een individueel pad wordt uitgetekend. Kris Peeters bezocht zondag het Dinoking Game Resort op een uurtje rijden van Johannesburg. Hij zag er zeven concrete projecten die met de steun van LADA werden opgestart, gaande van een krokodillenfarm tot meer traditionele landbouwbedrijven. (MUA)