Die stelling verdedigde hij op het openingscollege van het vak 'politieke actualiteit' van de professoren Bart Maddens en Steven Van Hecke aan de faculteit politieke wetenschappen van de KU Leuven. Peeters blikte terug op de lange regeringsvorming in 2014 en vindt dat men nu moet voorkomen dat het proces even moeizaam zou verlopen. Zo zou er best zeer snel een federale regering gevormd worden, zei hij. Vijf jaar geleden werden eerst de regionale coalities gesmeed en was er vervolgens heel wat tijd nodig om de federale impasse te doorbreken. Voor de vicepremier zou er bij de start van de verschillende regeringsvormingen een gezamenlijke aanpak moeten afgesproken worden voor een aantal dossiers die een eenvormig beleid op federaal en regionaal niveau vergen. Hij verwees naar het dossier van de luchthaven van Zaventem, maar ook naar energie, klimaat en mobiliteit. "Zonder dat komt er niets van in huis", aldus het CD&V-kopstuk. De klassieke manier van regeringsvorming - een informateur, een formateur en dan nog een formateur - is voor Peeters trouwens niet de ideale manier van werken. "Dat kost veel tijd en heeft een beperkte toegevoegde waarde", hield hij de toekomstige politicologen voor. Hij pleitte voor een politiek op basis van toekomstvisie, samenwerking en hoop. Zijn lezing had dan ook de titel "De Hoop als politieke emotie". (Belga)

Die stelling verdedigde hij op het openingscollege van het vak 'politieke actualiteit' van de professoren Bart Maddens en Steven Van Hecke aan de faculteit politieke wetenschappen van de KU Leuven. Peeters blikte terug op de lange regeringsvorming in 2014 en vindt dat men nu moet voorkomen dat het proces even moeizaam zou verlopen. Zo zou er best zeer snel een federale regering gevormd worden, zei hij. Vijf jaar geleden werden eerst de regionale coalities gesmeed en was er vervolgens heel wat tijd nodig om de federale impasse te doorbreken. Voor de vicepremier zou er bij de start van de verschillende regeringsvormingen een gezamenlijke aanpak moeten afgesproken worden voor een aantal dossiers die een eenvormig beleid op federaal en regionaal niveau vergen. Hij verwees naar het dossier van de luchthaven van Zaventem, maar ook naar energie, klimaat en mobiliteit. "Zonder dat komt er niets van in huis", aldus het CD&V-kopstuk. De klassieke manier van regeringsvorming - een informateur, een formateur en dan nog een formateur - is voor Peeters trouwens niet de ideale manier van werken. "Dat kost veel tijd en heeft een beperkte toegevoegde waarde", hield hij de toekomstige politicologen voor. Hij pleitte voor een politiek op basis van toekomstvisie, samenwerking en hoop. Zijn lezing had dan ook de titel "De Hoop als politieke emotie". (Belga)