Het voorstel van koninklijk bemiddelaar Johan Vande Lanotte (SP.A) voor de financieringswet kan kwalijke gevolgen hebben voor Vlaanderen, waarschuwt Vlaams minister-president Kris Peeters (CD&V).

In De Standaard zegt Peeters vrijdag dat de deelstaten er extra bevoegdheden bij krijgen, maar slechts 90 procent van de bijhorende middelen ontvangen. Op die manier wentelt de federale overheid een deel van haar saneringsinspanning af op de deelstaten.

Bovendien hevelt Vande Lanotte nog eens voor 0,4 tot 1 miljard euro aan federale overheidsuitgaven over naar de deelstaten. "Het betekent dat we opnieuw voor een inspanning van 2 miljard staan", zegt Peeters. "De beleidsruimte die we dachten te hebben na 2011, moet dan volledig opnieuw bekeken worden."

Peeters zegt dat hij voorstander blijft van een bevoegdheidsoverdracht naar de deelstaten, maar dat hij er wel een andere financiële uitwerking voor wil zien.

"Het kan niet dat wij zwaar saneren, terwijl de federale regering niet dezelfde ambitie zou hebben om zo snel als mogelijk een begroting in evenwicht te hebben. Het kan ook niet dat men de federale tekorten vult door de gewesten te confronteren met nieuwe budgettaire uitdagingen."

Volgens Peeters bevat de nota van Vande Lanotte nog andere lacunes. "Een oplossing voor Brussel-Halle-Vilvoorde ontbreekt nog altijd, terwijl de herfinanciering van Brussel er wél in staat," luidt het.

Stoppen
Het Nieuwsblad meldt op basis van SP.A-bronnen dat Vande Lanotte zijn opdracht als bemiddelaar enkel wil voortzetten als N-VA-voorzitter Bart De Wever duidelijk aangeeft dat hij wel degelijk een akkoord wil.

Volgens de krant is bij de Vlaamse socialisten twijfel gerezen over de intenties van N-VA, na verschillende lekken van stukken tekst de voorbije dagen.

Het voorstel van koninklijk bemiddelaar Johan Vande Lanotte (SP.A) voor de financieringswet kan kwalijke gevolgen hebben voor Vlaanderen, waarschuwt Vlaams minister-president Kris Peeters (CD&V). In De Standaard zegt Peeters vrijdag dat de deelstaten er extra bevoegdheden bij krijgen, maar slechts 90 procent van de bijhorende middelen ontvangen. Op die manier wentelt de federale overheid een deel van haar saneringsinspanning af op de deelstaten. Bovendien hevelt Vande Lanotte nog eens voor 0,4 tot 1 miljard euro aan federale overheidsuitgaven over naar de deelstaten. "Het betekent dat we opnieuw voor een inspanning van 2 miljard staan", zegt Peeters. "De beleidsruimte die we dachten te hebben na 2011, moet dan volledig opnieuw bekeken worden." Peeters zegt dat hij voorstander blijft van een bevoegdheidsoverdracht naar de deelstaten, maar dat hij er wel een andere financiële uitwerking voor wil zien. "Het kan niet dat wij zwaar saneren, terwijl de federale regering niet dezelfde ambitie zou hebben om zo snel als mogelijk een begroting in evenwicht te hebben. Het kan ook niet dat men de federale tekorten vult door de gewesten te confronteren met nieuwe budgettaire uitdagingen." Volgens Peeters bevat de nota van Vande Lanotte nog andere lacunes. "Een oplossing voor Brussel-Halle-Vilvoorde ontbreekt nog altijd, terwijl de herfinanciering van Brussel er wél in staat," luidt het.Stoppen Het Nieuwsblad meldt op basis van SP.A-bronnen dat Vande Lanotte zijn opdracht als bemiddelaar enkel wil voortzetten als N-VA-voorzitter Bart De Wever duidelijk aangeeft dat hij wel degelijk een akkoord wil. Volgens de krant is bij de Vlaamse socialisten twijfel gerezen over de intenties van N-VA, na verschillende lekken van stukken tekst de voorbije dagen.