Vier grote dossiers wachten op input van de sociale partners: de modernisering van de wet-Renault (die wellicht het minst problemen zal opleveren), de actualisering van het herenakkoord over het stakingsrecht, de zware beroepen binnen de pensioenhervorming en de jobsdeal. Wat dat laatste akkoord betreft, moet minister Peeters in november met concrete voorstellen naar de regeringstafel stappen. Het meest in het oog springt de verdere degressiviteit van de werkloosheidsuitkeringen en een systeem van loonvorming die niet meer aan de anciënniteit zou worden gekoppeld. De ontmoeting vond plaats binnen een gespannen sociale sfeer. Eind september en begin oktober staan vakbondsacties geprogrammeerd. De minister heeft herhaald dat de regering zelf knopen zal doorhakken indien de sociale partners niet met voorstellen komen. (Belga)

Vier grote dossiers wachten op input van de sociale partners: de modernisering van de wet-Renault (die wellicht het minst problemen zal opleveren), de actualisering van het herenakkoord over het stakingsrecht, de zware beroepen binnen de pensioenhervorming en de jobsdeal. Wat dat laatste akkoord betreft, moet minister Peeters in november met concrete voorstellen naar de regeringstafel stappen. Het meest in het oog springt de verdere degressiviteit van de werkloosheidsuitkeringen en een systeem van loonvorming die niet meer aan de anciënniteit zou worden gekoppeld. De ontmoeting vond plaats binnen een gespannen sociale sfeer. Eind september en begin oktober staan vakbondsacties geprogrammeerd. De minister heeft herhaald dat de regering zelf knopen zal doorhakken indien de sociale partners niet met voorstellen komen. (Belga)