Vlaams minister-president Kris Peeters is geen voorstander van een onafhankelijk Vlaanderen. 'Het kader Belgiëis nog altijd een voordeel,' zei Peeters tijdens een gastcollege aan de Gentse Universiteit. Peeters pleitte wel voor een positief confederalisme. 'Het concurrentiepact is daar een mooi voorbeeld van. Hoe meer bevoegdheden Vlaanderen heeft, hoe meer samenwerking nodig is.'

Peeters vreest dat de Vlaamse partijen na de verkiezingen van mei 2014 de vorming van een federale regering afwachten vooraleer ze een Vlaamse coalitie vormen. Hij gaat hiermee lijnrecht in tegen N-VA. De partij van Bart De Wever deed eerder een oproep aan de Vlaamse partijen om eerst een Vlaamse regering te vormen om daarna vanuit die regering gesprekken aan te knopen met de Franstaligen voor de vorming van een federale regering.

De minister-president herhaalde dat hij geen antwoord meer geeft op vragen of hij al dan niet kandidaat-premier is.

Zevende staatshervoming

Als de zesde staatshervorming eenmaal uitgevoerd zal zijn, zal het institutionele zwaartepunt in België ontegensprekelijk bij de deelstaten komen te liggen. Maar toch is die staatshervorming zeker niet perfect, zei Peeters. Hij pleit daarom voor een "zevende staatshervorming", die voorbereid kan worden door de nieuwe Senaat.

Peeters ging tijdens zijn les dieper in op de uitdagingen voor Vlaanderen. Die liggen wat hem betreft onder meer op het institutionele vlak. "De zesde staatshervorming is niet perfect. Zeker niet aan alle vragen die wij (de CD&V, red.) hadden, is tegemoet gekomen."

Verkiezingen 2019

Hoe de zevende staatshervorming die hij wenst eruit moet zien, kan Peeters (nog) niet zeggen. Ook niet of er al tijdens de volgende legislatuur een akkoord over gevonden moet worden dat tegen de verkiezingen in 2019 uitgevoerd moet zijn. "Het antwoord daarop volgt in de komende campagne", zei Peeters.

Van de Senaat, die een ontmoetingsplaats van de deelstaten zal zijn, vindt Peeters alvast dat hij "nu is samengesteld zoals het hoort". Volgens Peeters kan die Senaat onderzoeken of de volgende staatshervorming gebaseerd moet zijn op het fameuze artikel 35 van de Grondwet, dat stelt dat de federale overheid enkel nog bevoegd is voor die beleidsdomeinen die haar expliciet zijn toegewezen. (EE/Belga)

Vlaams minister-president Kris Peeters is geen voorstander van een onafhankelijk Vlaanderen. 'Het kader Belgiëis nog altijd een voordeel,' zei Peeters tijdens een gastcollege aan de Gentse Universiteit. Peeters pleitte wel voor een positief confederalisme. 'Het concurrentiepact is daar een mooi voorbeeld van. Hoe meer bevoegdheden Vlaanderen heeft, hoe meer samenwerking nodig is.'Peeters vreest dat de Vlaamse partijen na de verkiezingen van mei 2014 de vorming van een federale regering afwachten vooraleer ze een Vlaamse coalitie vormen. Hij gaat hiermee lijnrecht in tegen N-VA. De partij van Bart De Wever deed eerder een oproep aan de Vlaamse partijen om eerst een Vlaamse regering te vormen om daarna vanuit die regering gesprekken aan te knopen met de Franstaligen voor de vorming van een federale regering.De minister-president herhaalde dat hij geen antwoord meer geeft op vragen of hij al dan niet kandidaat-premier is. Zevende staatshervomingAls de zesde staatshervorming eenmaal uitgevoerd zal zijn, zal het institutionele zwaartepunt in België ontegensprekelijk bij de deelstaten komen te liggen. Maar toch is die staatshervorming zeker niet perfect, zei Peeters. Hij pleit daarom voor een "zevende staatshervorming", die voorbereid kan worden door de nieuwe Senaat. Peeters ging tijdens zijn les dieper in op de uitdagingen voor Vlaanderen. Die liggen wat hem betreft onder meer op het institutionele vlak. "De zesde staatshervorming is niet perfect. Zeker niet aan alle vragen die wij (de CD&V, red.) hadden, is tegemoet gekomen." Verkiezingen 2019Hoe de zevende staatshervorming die hij wenst eruit moet zien, kan Peeters (nog) niet zeggen. Ook niet of er al tijdens de volgende legislatuur een akkoord over gevonden moet worden dat tegen de verkiezingen in 2019 uitgevoerd moet zijn. "Het antwoord daarop volgt in de komende campagne", zei Peeters. Van de Senaat, die een ontmoetingsplaats van de deelstaten zal zijn, vindt Peeters alvast dat hij "nu is samengesteld zoals het hoort". Volgens Peeters kan die Senaat onderzoeken of de volgende staatshervorming gebaseerd moet zijn op het fameuze artikel 35 van de Grondwet, dat stelt dat de federale overheid enkel nog bevoegd is voor die beleidsdomeinen die haar expliciet zijn toegewezen. (EE/Belga)