Vicepremier Kris Peeters bond de kat de bel aan door in een interview met Het Laatste Nieuws te waarschuwen dat iedereen in België boven zijn stand leeft. "Niemand vindt van zichzelf dat zijn levensstandaard te hoog ligt. Niet de werklozen, niet de werknemers. Niet de gepensioneerden, niet de gefortuneerden. Maar het punt is: we leven met zijn allen boven onze stand. Wij allemaal. De regering moet de moed hebben om iedereen rechtvaardig te laten meewerken aan het herstel van dat evenwicht," zei de vicepremier.

Peeters wilde met zijn uitspraken over de te hoge levensstandaard van de Belg de noodzaak tot verdere besparingen ondersteunen. Die blijken nu onvoldoende om de begroting in evenwicht te krijgen.

Peeters kreeg kort na de publicatie van het interview evenwel de wind van voren, vooral dan vanuit de hoek van de oppositie.

Volgens spa-voorzitter John Crombez is Peeters de voeling met de gewone mens kwijt. "Kris Peeters moet dringend eens buiten komen. Als hij zegt dat iedereen boven zijn stand leeft, is hij de realiteitszin kwijt", aldus Crombez in een reactie op VTM Nieuws.

Ook Kristof Calvo, fractievoorzitter van Groen, uitte zijn verontwaardiging over Peeters. Volgens Calvo is Peeters zijn 'ideologisch kompas' kwijt. "Het lijkt wel of Kris Peeters woordvoerder van N-VA-voorzitter Bart De Wever is geworden", luidde het zaterdag in een persbericht.

Maar niet enkel uit de hoek van de oppositie kreeg de vicepremier klappen. Kamerlid Egbert Lachaert van Open VLD kon de verklaringen van Peeters evenmin waarderen. 'Niet de mensen maar de overheid leeft boven haar stand', waarmee Lachaert zinspeelde op een legendarische verkiezingsslogan van de vroegere liberale partij PVV.

Op Facebook probeert de CD&V-vicepremier de schade zondag te beperken door zijn eerdere uitspraken te nuanceren. "In het interview heb ik vooral mijn oprechte bezorgdheid willen uitdrukken over de toekomst. Ik zie als politiek verantwoordelijke scherp in dat we onze welvaart en ons welzijn niet op een solidaire manier zullen kunnen volhouden als we voortdoen zoals we bezig zijn, zonder maatregelen die moeilijk liggen en zullen liggen. En ik benadruk het woord 'solidair'", aldus Peeters.

De volledige tekst van Kris Peeters op Facebook luidt als volgt:

"Mensen voor wie het leven niet makkelijk loopt, hebben, door wat ik in een interview dit weekend in de krant Het Laatste Nieuws heb gezegd, de indruk gekregen dat ik niet aan hun kant sta. Dat vind ik spijtig, want het tegendeel is waar. In het interview heb ik vooral mijn oprechte bezorgdheid willen uitdrukken over de toekomst.

Ik zie als politiek verantwoordelijke scherp in dat we onze welvaart en ons welzijn niet op een solidaire manier zullen kunnen volhouden als we voortdoen zoals we bezig zijn, zonder maatregelen die moeilijk liggen en zullen liggen. En ik benadruk het woord "solidair". Ik vertegenwoordig een partij die bij voorrang zorg wil dragen voor een duurzame toekomst, die bekommerd is om het lot van de generaties die nog komen, die de solidariteit tussen mensen, in de gezondheidszorg, ten aanzien van de uitdagingen van ondernemers en de verwachtingen van wie werkt of werkzoekend is, veilig wil stellen.

De komende 5 jaar gaan 200.000 mensen met pensioen. Zij hebben allemaal recht op een menswaardig pensioen. Wat we nu doen en beslissen of net niet beslissen, zal van grote invloed zijn op hen én op de generaties die komen. Ik wil iedereen in de ogen kunnen kijken, ook mezelf. Mijn bekommernis is het welzijn van iederéén. En dan is de conclusie dat het tijd is voor een parler vrai. Dan is het tijd om te zeggen dat excessen, zoals de Panama papers, niet meer kunnen. Ze zijn het tegenovergestelde van solidariteit: ze ontduiken de solidartiteit, terwijl zij die ontduiken die solidariteit het makkelijkst aankunnen. Dan is de conclusie dat we er zorg voor moeten dragen, met grote volharding, dat iedereen een bijdrage levert aan de sanering die on-ver-mijdelijk is. Dan is mijn conclusie dat een aantal taboes zal moeten sneuvelen. Dan is, bijvoorbeeld, het idee van dual income tax - het op dezelfde manier belasten van inkomsten uit kapitaal (dual income tax) als inkomsten uit arbeid - nu aan de orde.

Wie ijvert voor rechtvaardige belastingen heeft aan mij een bondgenoot. Ik zie wat eraan komt, ik wil te allen prijze vermijden dat het principe van solidariteit dat onze samenleving schraagt in de verdrukking komt en vooral die mensen treft die het minst weerbaar zijn. Ik sta aan de kant van die mensen, omdat hoe het hen vergaat voor mij een graadmeter is van de waarde van een samenleving.

Als ik mensen die het moeilijk hebben de indruk heb gegeven dat ik niet aan hun kant sta, dan betreur ik dat en spreek ik dat hier met grote nadruk tegen. Het tegendeel is waar. Hartelijk. Kris Peeters."

(BO)

Vicepremier Kris Peeters bond de kat de bel aan door in een interview met Het Laatste Nieuws te waarschuwen dat iedereen in België boven zijn stand leeft. "Niemand vindt van zichzelf dat zijn levensstandaard te hoog ligt. Niet de werklozen, niet de werknemers. Niet de gepensioneerden, niet de gefortuneerden. Maar het punt is: we leven met zijn allen boven onze stand. Wij allemaal. De regering moet de moed hebben om iedereen rechtvaardig te laten meewerken aan het herstel van dat evenwicht," zei de vicepremier.Peeters wilde met zijn uitspraken over de te hoge levensstandaard van de Belg de noodzaak tot verdere besparingen ondersteunen. Die blijken nu onvoldoende om de begroting in evenwicht te krijgen.Peeters kreeg kort na de publicatie van het interview evenwel de wind van voren, vooral dan vanuit de hoek van de oppositie. Volgens spa-voorzitter John Crombez is Peeters de voeling met de gewone mens kwijt. "Kris Peeters moet dringend eens buiten komen. Als hij zegt dat iedereen boven zijn stand leeft, is hij de realiteitszin kwijt", aldus Crombez in een reactie op VTM Nieuws.Ook Kristof Calvo, fractievoorzitter van Groen, uitte zijn verontwaardiging over Peeters. Volgens Calvo is Peeters zijn 'ideologisch kompas' kwijt. "Het lijkt wel of Kris Peeters woordvoerder van N-VA-voorzitter Bart De Wever is geworden", luidde het zaterdag in een persbericht. Maar niet enkel uit de hoek van de oppositie kreeg de vicepremier klappen. Kamerlid Egbert Lachaert van Open VLD kon de verklaringen van Peeters evenmin waarderen. 'Niet de mensen maar de overheid leeft boven haar stand', waarmee Lachaert zinspeelde op een legendarische verkiezingsslogan van de vroegere liberale partij PVV.Op Facebook probeert de CD&V-vicepremier de schade zondag te beperken door zijn eerdere uitspraken te nuanceren. "In het interview heb ik vooral mijn oprechte bezorgdheid willen uitdrukken over de toekomst. Ik zie als politiek verantwoordelijke scherp in dat we onze welvaart en ons welzijn niet op een solidaire manier zullen kunnen volhouden als we voortdoen zoals we bezig zijn, zonder maatregelen die moeilijk liggen en zullen liggen. En ik benadruk het woord 'solidair'", aldus Peeters. "Mensen voor wie het leven niet makkelijk loopt, hebben, door wat ik in een interview dit weekend in de krant Het Laatste Nieuws heb gezegd, de indruk gekregen dat ik niet aan hun kant sta. Dat vind ik spijtig, want het tegendeel is waar. In het interview heb ik vooral mijn oprechte bezorgdheid willen uitdrukken over de toekomst.Ik zie als politiek verantwoordelijke scherp in dat we onze welvaart en ons welzijn niet op een solidaire manier zullen kunnen volhouden als we voortdoen zoals we bezig zijn, zonder maatregelen die moeilijk liggen en zullen liggen. En ik benadruk het woord "solidair". Ik vertegenwoordig een partij die bij voorrang zorg wil dragen voor een duurzame toekomst, die bekommerd is om het lot van de generaties die nog komen, die de solidariteit tussen mensen, in de gezondheidszorg, ten aanzien van de uitdagingen van ondernemers en de verwachtingen van wie werkt of werkzoekend is, veilig wil stellen.De komende 5 jaar gaan 200.000 mensen met pensioen. Zij hebben allemaal recht op een menswaardig pensioen. Wat we nu doen en beslissen of net niet beslissen, zal van grote invloed zijn op hen én op de generaties die komen. Ik wil iedereen in de ogen kunnen kijken, ook mezelf. Mijn bekommernis is het welzijn van iederéén. En dan is de conclusie dat het tijd is voor een parler vrai. Dan is het tijd om te zeggen dat excessen, zoals de Panama papers, niet meer kunnen. Ze zijn het tegenovergestelde van solidariteit: ze ontduiken de solidartiteit, terwijl zij die ontduiken die solidariteit het makkelijkst aankunnen. Dan is de conclusie dat we er zorg voor moeten dragen, met grote volharding, dat iedereen een bijdrage levert aan de sanering die on-ver-mijdelijk is. Dan is mijn conclusie dat een aantal taboes zal moeten sneuvelen. Dan is, bijvoorbeeld, het idee van dual income tax - het op dezelfde manier belasten van inkomsten uit kapitaal (dual income tax) als inkomsten uit arbeid - nu aan de orde.Wie ijvert voor rechtvaardige belastingen heeft aan mij een bondgenoot. Ik zie wat eraan komt, ik wil te allen prijze vermijden dat het principe van solidariteit dat onze samenleving schraagt in de verdrukking komt en vooral die mensen treft die het minst weerbaar zijn. Ik sta aan de kant van die mensen, omdat hoe het hen vergaat voor mij een graadmeter is van de waarde van een samenleving.Als ik mensen die het moeilijk hebben de indruk heb gegeven dat ik niet aan hun kant sta, dan betreur ik dat en spreek ik dat hier met grote nadruk tegen. Het tegendeel is waar. Hartelijk. Kris Peeters."(BO)