In een toespraak op de VOKA-rentree, de aftrap van het politiek-economische jaar van de werkgeversorganisatie, maakt Vlaams minister-president Kris Peeters (CD&V) zich sterk dat iedereen het erover eens is dat 'we eindelijk mogen beginnen uitkijken naar een nieuwe periode van economische groei.' Hij citeert 'officiële prognoses' van ' 0,2 procent dit jaar en 1,2 procent volgend jaar'.

Dat mag echter geen reden zijn om achterover te gaan leunen, volgens Peeters. Hij hamert erop te blijven inzetten op Vlaanderen In Actie (VIA) en roept de andere regeringen van ons land op 'een krachtig antwoord' te formuleren om samen te streven naar 'meer jobs, meer welvaart en sterkere ondernemingen'. Peeters bepleit in de voluntaristisch ingestelde speech een 'sterke synergie' tussen de Vlaamse en federale maatregelen.

Kanarie-indicatoren

Kris Peeters, ook als Vlaams minister bevoegd voor Economie, presenteert enkele 'kanarie-indicatoren' die de economie 'doorgaans erg goed voorspellen'. Zo ligt 'het ondernemers- én het consumentenvertrouwen op het hoogste niveau sinds lang, verwachten de bedrijven volgens de Nationale Bank een investeringsstijging van 15 procent dit jaar, liggen de buitenlandse orderboekjes van onze bedrijven op het niveau van 2 jaar geleden en is de export in de eerste vier maanden van dit jaar opnieuw licht gestegen, nadat ze vorig jaar al een recordhoogte had bereikt.'

Cijfers die er volgens de sterke man van de CD&V echt toe doen. Aan het publiek van ondernemers deed de minister-president zijn streven om hen te blijven ondersteunen uit de doeken. Echt tevreden kan men immers pas zijn als ook de werkloosheidscijfers er beter gaan uitzien.

Peeters: 'Sneller dan wie ook zal Vlaanderen vruchten plukken van economisch herstel'

'Om dat te realiseren moeten we vasthouden aan de transitiepolitiek die we al gestart zijn. Een transitie die we hebben ingezet vóór de crisis; die we verder hebben uitgewerkt tijdens de crisis; en die ervoor zal zorgen dat we extra sterk zullen staan ná de crisis.'

Die aanpak, meent Peeters, zal Vlaanderen een voorsprong geven. 'Sneller dan wie ook' zal Vlaanderen de vruchten plukken van het economisch herstel.

Peeters sprak voor het VOKA-publiek opnieuw zijn vertrouwen en geloof in zijn stokpaardje Vlaanderen In Actie uit. 'Ik ben blij dat VOKA, net als 100 andere organisaties, opnieuw bevestigd heeft dat Vlaanderen in Actie inderdaad de juiste weg voorwaarts is; het juiste pad naar onze gezamenlijke welvarende toekomst.'

Het verheugde de minister-president ook dat VOKA een 'sterke partner blijft in de uitvoering van ons Nieuw Industrieel Beleid. Want dat Nieuw Industrieel Beleid begint te renderen en is een belangrijke katalysator voor een Nieuw Industrieel Ondernemen.'

Peeters ziet buitenlandse gasten zoals het Litouws EU-voorzitterschap en de Europese Commissie met belangstelling kijken naar de aanpak van de Vlaamse regering.

Netwerken

In zijn toespraak bepleit minister-president Peeters verder 'sterke netwerken die overheden, bedrijfsleiders, civiele leiders en burgers over alle grenzen heen, met elkaar verbinden'. Ook in het eigen land wil Peeters nauwer samenwerken.

Want de overheden moeten volgens de voormalige UNIZO-baas 'de juiste randvoorwaarden creëren'.

Peeters: 'Sterke synergie tussen federale en Vlaamse regering'

Dé prioriteit noemt hij dan ook het competitiviteitspact. 'Dat pact moet leiden tot een belangrijke loonlastenverlaging voor onze bedrijven. Een sterk competitiviteitspact is dus simpelweg de beste relancemaatregel die we kunnen nemen. Een sterk competitiviteitspact is daarom geen optie, maar een opdracht. Het is de plicht van elke regering in dit land om dat pact de allerhoogste prioriteit te geven.'

Dat voor dat pact geld gevonden wordt, is dan wel een belangrijke zaak, aldus Peeters, minstens even belangrijk is echter dat 'elke euro een maximaal effect genereert. Er moet een sterke synergie zijn tussen de maatregelen die de federale en de Vlaamse regering nemen. De som van de maatregelen moet groter zijn dan de afzonderlijke delen.'

Peeters: 'Ik verwacht krachtig antwoord van andere regeringen'

'De Vlaamse regering heeft al verschillende concrete voorstellen op tafel gelegd,' maakt Peeters zich sterk. Hij vindt het tijd voor actie en roept daarvoor de andere overheden op tot 'krachtige antwoorden'. 'Niet volgend jaar en niet in een volgende legislatuur, zoals sommigen vandaag nog insinueerden. Ik verwacht een krachtig antwoord van de andere regeringen; van iedereen die net als wij willen gaan voor meer jobs, meer welvaart en sterkere ondernemingen.'

In een toespraak op de VOKA-rentree, de aftrap van het politiek-economische jaar van de werkgeversorganisatie, maakt Vlaams minister-president Kris Peeters (CD&V) zich sterk dat iedereen het erover eens is dat 'we eindelijk mogen beginnen uitkijken naar een nieuwe periode van economische groei.' Hij citeert 'officiële prognoses' van ' 0,2 procent dit jaar en 1,2 procent volgend jaar'.Dat mag echter geen reden zijn om achterover te gaan leunen, volgens Peeters. Hij hamert erop te blijven inzetten op Vlaanderen In Actie (VIA) en roept de andere regeringen van ons land op 'een krachtig antwoord' te formuleren om samen te streven naar 'meer jobs, meer welvaart en sterkere ondernemingen'. Peeters bepleit in de voluntaristisch ingestelde speech een 'sterke synergie' tussen de Vlaamse en federale maatregelen.Kanarie-indicatorenKris Peeters, ook als Vlaams minister bevoegd voor Economie, presenteert enkele 'kanarie-indicatoren' die de economie 'doorgaans erg goed voorspellen'. Zo ligt 'het ondernemers- én het consumentenvertrouwen op het hoogste niveau sinds lang, verwachten de bedrijven volgens de Nationale Bank een investeringsstijging van 15 procent dit jaar, liggen de buitenlandse orderboekjes van onze bedrijven op het niveau van 2 jaar geleden en is de export in de eerste vier maanden van dit jaar opnieuw licht gestegen, nadat ze vorig jaar al een recordhoogte had bereikt.'Cijfers die er volgens de sterke man van de CD&V echt toe doen. Aan het publiek van ondernemers deed de minister-president zijn streven om hen te blijven ondersteunen uit de doeken. Echt tevreden kan men immers pas zijn als ook de werkloosheidscijfers er beter gaan uitzien. Peeters: 'Sneller dan wie ook zal Vlaanderen vruchten plukken van economisch herstel''Om dat te realiseren moeten we vasthouden aan de transitiepolitiek die we al gestart zijn. Een transitie die we hebben ingezet vóór de crisis; die we verder hebben uitgewerkt tijdens de crisis; en die ervoor zal zorgen dat we extra sterk zullen staan ná de crisis.'Die aanpak, meent Peeters, zal Vlaanderen een voorsprong geven. 'Sneller dan wie ook' zal Vlaanderen de vruchten plukken van het economisch herstel. Peeters sprak voor het VOKA-publiek opnieuw zijn vertrouwen en geloof in zijn stokpaardje Vlaanderen In Actie uit. 'Ik ben blij dat VOKA, net als 100 andere organisaties, opnieuw bevestigd heeft dat Vlaanderen in Actie inderdaad de juiste weg voorwaarts is; het juiste pad naar onze gezamenlijke welvarende toekomst.'Het verheugde de minister-president ook dat VOKA een 'sterke partner blijft in de uitvoering van ons Nieuw Industrieel Beleid. Want dat Nieuw Industrieel Beleid begint te renderen en is een belangrijke katalysator voor een Nieuw Industrieel Ondernemen.'Peeters ziet buitenlandse gasten zoals het Litouws EU-voorzitterschap en de Europese Commissie met belangstelling kijken naar de aanpak van de Vlaamse regering. NetwerkenIn zijn toespraak bepleit minister-president Peeters verder 'sterke netwerken die overheden, bedrijfsleiders, civiele leiders en burgers over alle grenzen heen, met elkaar verbinden'. Ook in het eigen land wil Peeters nauwer samenwerken. Want de overheden moeten volgens de voormalige UNIZO-baas 'de juiste randvoorwaarden creëren'. Peeters: 'Sterke synergie tussen federale en Vlaamse regering'Dé prioriteit noemt hij dan ook het competitiviteitspact. 'Dat pact moet leiden tot een belangrijke loonlastenverlaging voor onze bedrijven. Een sterk competitiviteitspact is dus simpelweg de beste relancemaatregel die we kunnen nemen. Een sterk competitiviteitspact is daarom geen optie, maar een opdracht. Het is de plicht van elke regering in dit land om dat pact de allerhoogste prioriteit te geven.'Dat voor dat pact geld gevonden wordt, is dan wel een belangrijke zaak, aldus Peeters, minstens even belangrijk is echter dat 'elke euro een maximaal effect genereert. Er moet een sterke synergie zijn tussen de maatregelen die de federale en de Vlaamse regering nemen. De som van de maatregelen moet groter zijn dan de afzonderlijke delen.'Peeters: 'Ik verwacht krachtig antwoord van andere regeringen''De Vlaamse regering heeft al verschillende concrete voorstellen op tafel gelegd,' maakt Peeters zich sterk. Hij vindt het tijd voor actie en roept daarvoor de andere overheden op tot 'krachtige antwoorden'. 'Niet volgend jaar en niet in een volgende legislatuur, zoals sommigen vandaag nog insinueerden. Ik verwacht een krachtig antwoord van de andere regeringen; van iedereen die net als wij willen gaan voor meer jobs, meer welvaart en sterkere ondernemingen.'