Atos Worldline, een bedrijf dat gespecialiseerd is in elektronisch betalingsverkeer, waarschuwt de Belgische ziekenhuissector voor een nieuw type kredietkaartfraude. Dat schrijft het medisch vakblad de Specialisten in haar editie van dinsdag.

Volgens het vakblad werd afgelopen zomer geprobeerd om vanuit het buitenland één ziekenhuis in ons land op te lichten. Voor België is het fenomeen nieuw, maar internationaal is de modus operandi van de oplichters bekend. 'In het buitenland zijn er al ziekenhuizen op dergelijke manier opgelicht', aldus Martine Hemmerijckx, fraudemanager bij Atos Worldline in de Specialisten.

Volgens haar gaat het om hoge bedragen die men goedgelovige ziekenhuizen tracht afhandig te maken. Vermits de frauduleuze transacties waarvan ziekenhuizen het slachtoffer kunnen worden, plaatshebben zonder dat de kredietkaart fysiek aanwezig is, heeft het ziekenhuis geen betaalgarantie in geval van betwisting, aldus het vakblad. Het gaat immers over (buitenlandse) transacties die gebeuren via telefoon of mail.

Werkwijze

De Specialisten brengt de werkwijze van de ziekenhuisfraudeurs in kaart. Zo contacteert een onbekende, buitenlandse 'patiënt' in eerste instantie het ziekenhuis via telefoon of mail. De 'patiënt' vraagt of men hem een offerte voor een medische ingreep plus verblijf kan bezorgen. Bijkomende vraag is of hij de factuur met zijn kredietkaart kan betalen.

Indien op dat laatste een positief antwoord volg, vraagt de 'patiënt' een bijkomende service. 'De fraudeur meldt het ziekenhuis dat hij een lokale agent heeft aangesteld', aldus Hemmerijckx in de Specialisten. Die lokale agent is zogenaamd belast met de organisatie van zijn reis en de reis van zijn familieleden en dient dus in de nabijheid van het ziekenhuis een appartement of een ander logies te zoeken.

Vervolgens vraagt de fraudeur het ziekenhuis om zijn (buitenlandse) kredietkaart te debiteren voor het bedrag van de interventie en het bedrag dat de lokale agent nodig heeft. Zodra het geld op de ziekenhuisrekening staat, kan het gedeelte bestemd voor de lokale agent worden doorgestort. Hemmerijckx: 'Tot die rekening heeft de fraudeur toegang. Hij haalt het geld er snel af en verdwijnt met de noorderzon'.

Hoge bedragen

Tot op het moment dat de transactie plaatsheeft, weet de kaarteigenaar en zijn bank nog van niets. 'Doorgaans heeft de fraudeur het kredietkaartnummer immers 'ergens' - meestal op internet - gevonden. Fysiek is de kaart nog steeds in het bezit van de eigenaar. Ze is ook niet geblokkeerd bij de bank, die dus gemachtigd is de transacties goed te keuren', aldus Hemmerijckx.

In de waarschuwing die Atos Worldline uitstuurt naar de ziekenhuizen wordt erop gewezen dat de patiënt vaak meerdere kredietkaartnummers aanbiedt om de totale som te kunnen betalen vermits het om hoge bedragen gaat.

Onbekendheid

Intussen kunnen kaarthouders de frauduleuze transacties - het volledige bedrag inclusief het deel doorgestort naar de zogenaamde agent - betwisten. Volgens Hemmerijckx kan het bedrag dat is voorzien voor de ingreep en het ziekenhuisverblijf worden teruggestort aan de kaarthouder. 'Dat is echter niet het geval voor het aan de zogenaamde agent doorgestuurde bedrag. Dat dient het hospitaal dus uit eigen zak op te hoesten', zo waarschuwt ze in de Specialisten.

Dat dit type fraude precies de ziekenhuizen treft, verklaart de Specialisten door de relatieve onbekendheid van de sector met dat soort illegale praktijken. Hemmerijckx: "De Belgische ziekenhuizen zijn hiervoor totaal niet gevoelig. Ze werden er immers nog nooit mee geconfronteerd. De oplichters kleden het verhaal ook mooi in. Dat verklaart waarom men bereid is bedragen door te storten'.

Atos Worldline, een bedrijf dat gespecialiseerd is in elektronisch betalingsverkeer, waarschuwt de Belgische ziekenhuissector voor een nieuw type kredietkaartfraude. Dat schrijft het medisch vakblad de Specialisten in haar editie van dinsdag.Volgens het vakblad werd afgelopen zomer geprobeerd om vanuit het buitenland één ziekenhuis in ons land op te lichten. Voor België is het fenomeen nieuw, maar internationaal is de modus operandi van de oplichters bekend. 'In het buitenland zijn er al ziekenhuizen op dergelijke manier opgelicht', aldus Martine Hemmerijckx, fraudemanager bij Atos Worldline in de Specialisten.Volgens haar gaat het om hoge bedragen die men goedgelovige ziekenhuizen tracht afhandig te maken. Vermits de frauduleuze transacties waarvan ziekenhuizen het slachtoffer kunnen worden, plaatshebben zonder dat de kredietkaart fysiek aanwezig is, heeft het ziekenhuis geen betaalgarantie in geval van betwisting, aldus het vakblad. Het gaat immers over (buitenlandse) transacties die gebeuren via telefoon of mail. WerkwijzeDe Specialisten brengt de werkwijze van de ziekenhuisfraudeurs in kaart. Zo contacteert een onbekende, buitenlandse 'patiënt' in eerste instantie het ziekenhuis via telefoon of mail. De 'patiënt' vraagt of men hem een offerte voor een medische ingreep plus verblijf kan bezorgen. Bijkomende vraag is of hij de factuur met zijn kredietkaart kan betalen. Indien op dat laatste een positief antwoord volg, vraagt de 'patiënt' een bijkomende service. 'De fraudeur meldt het ziekenhuis dat hij een lokale agent heeft aangesteld', aldus Hemmerijckx in de Specialisten. Die lokale agent is zogenaamd belast met de organisatie van zijn reis en de reis van zijn familieleden en dient dus in de nabijheid van het ziekenhuis een appartement of een ander logies te zoeken. Vervolgens vraagt de fraudeur het ziekenhuis om zijn (buitenlandse) kredietkaart te debiteren voor het bedrag van de interventie en het bedrag dat de lokale agent nodig heeft. Zodra het geld op de ziekenhuisrekening staat, kan het gedeelte bestemd voor de lokale agent worden doorgestort. Hemmerijckx: 'Tot die rekening heeft de fraudeur toegang. Hij haalt het geld er snel af en verdwijnt met de noorderzon'. Hoge bedragen Tot op het moment dat de transactie plaatsheeft, weet de kaarteigenaar en zijn bank nog van niets. 'Doorgaans heeft de fraudeur het kredietkaartnummer immers 'ergens' - meestal op internet - gevonden. Fysiek is de kaart nog steeds in het bezit van de eigenaar. Ze is ook niet geblokkeerd bij de bank, die dus gemachtigd is de transacties goed te keuren', aldus Hemmerijckx.In de waarschuwing die Atos Worldline uitstuurt naar de ziekenhuizen wordt erop gewezen dat de patiënt vaak meerdere kredietkaartnummers aanbiedt om de totale som te kunnen betalen vermits het om hoge bedragen gaat.Onbekendheid Intussen kunnen kaarthouders de frauduleuze transacties - het volledige bedrag inclusief het deel doorgestort naar de zogenaamde agent - betwisten. Volgens Hemmerijckx kan het bedrag dat is voorzien voor de ingreep en het ziekenhuisverblijf worden teruggestort aan de kaarthouder. 'Dat is echter niet het geval voor het aan de zogenaamde agent doorgestuurde bedrag. Dat dient het hospitaal dus uit eigen zak op te hoesten', zo waarschuwt ze in de Specialisten.Dat dit type fraude precies de ziekenhuizen treft, verklaart de Specialisten door de relatieve onbekendheid van de sector met dat soort illegale praktijken. Hemmerijckx: "De Belgische ziekenhuizen zijn hiervoor totaal niet gevoelig. Ze werden er immers nog nooit mee geconfronteerd. De oplichters kleden het verhaal ook mooi in. Dat verklaart waarom men bereid is bedragen door te storten'.