De nichesite krakengent.squat.net vroeg bij de stad Gent de zogenaamde "inventaris leegstand" op, de "inventaris verwaarlozing" en de "inventarislijst ongeschiktheid". In de lijsten staan telkens panden met straat en huisnummer vermeld. De lijsten worden niet actief openbaar gemaakt op de website van de stad Gent, maar zijn via de passieve openbaarheid van bestuur te verkrijgen. De krakers rekenden uit dat er 304 leegstaande panden in de stad geregistreerd zijn, 1.948 ongeschikte en 131 verwaarloosde. "Samen zijn dat 2.382 onbewoonde gebouwen", rekenden de krakers uit. Eigenlijk gaat het niet per se om zoveel panden, maar eerder om woonentiteiten, want in een gebouw kunnen verschillende woningen ondergebracht worden. Bovendien komen verschillende adressen ook op meerdere lijsten terecht. Eén van de recente grotere kraken in Gent gaat om een pand op de hoek van de Keizer Karelstraat met de Belgradostraat. De actiegroep "recht op wonen" begeleidt er een groep krakers die uit het Kasteel de Pélichy in Gentbrugge moesten. Het zou gaan om een 25-tal personen, enerzijds Roma en anderzijds gezinnen die eerder al vanop de camping Blaarmeersen moesten vertrekken. De eigenaar van het gekraakte pand gaat niet akkoord met de voorgestelde "bezetting ter bede" en zal allicht via de rechter om moeten om zijn gebouw leeg te krijgen. (ANA)

De nichesite krakengent.squat.net vroeg bij de stad Gent de zogenaamde "inventaris leegstand" op, de "inventaris verwaarlozing" en de "inventarislijst ongeschiktheid". In de lijsten staan telkens panden met straat en huisnummer vermeld. De lijsten worden niet actief openbaar gemaakt op de website van de stad Gent, maar zijn via de passieve openbaarheid van bestuur te verkrijgen. De krakers rekenden uit dat er 304 leegstaande panden in de stad geregistreerd zijn, 1.948 ongeschikte en 131 verwaarloosde. "Samen zijn dat 2.382 onbewoonde gebouwen", rekenden de krakers uit. Eigenlijk gaat het niet per se om zoveel panden, maar eerder om woonentiteiten, want in een gebouw kunnen verschillende woningen ondergebracht worden. Bovendien komen verschillende adressen ook op meerdere lijsten terecht. Eén van de recente grotere kraken in Gent gaat om een pand op de hoek van de Keizer Karelstraat met de Belgradostraat. De actiegroep "recht op wonen" begeleidt er een groep krakers die uit het Kasteel de Pélichy in Gentbrugge moesten. Het zou gaan om een 25-tal personen, enerzijds Roma en anderzijds gezinnen die eerder al vanop de camping Blaarmeersen moesten vertrekken. De eigenaar van het gekraakte pand gaat niet akkoord met de voorgestelde "bezetting ter bede" en zal allicht via de rechter om moeten om zijn gebouw leeg te krijgen. (ANA)