De bespreking van de wettekst vangt dinsdagnamiddag aan, maar Kamerlid Meryame Kitir belooft nu al ten strijde te trekken met amendementen, vragen om adviezen en tweede lezingen om de zaak zo lang mogelijk uit te stellen. 'Tot dat diegenen die zich het sociale gelaat van deze regering noemen, terug echt het sociale zien'.

De Kamercommissie Sociale Zaken begint dinsdag met de bespreking van het "wetsontwerp tot verbetering van de werkgelegenheid". Die bevat een hele resem maatregelen, zoals over de verdeling van de welvaartsenveloppe, de laatste zogenaamde losse eindjes van het eenheidsstatuut arbeiders-bedienden, de loonkloofwet en het zaterdagwerk in de bouw, maar meest in het oog springt de door oppositie en vakbonden zo verfoeide indexsprong.

Rekening van 400 euro per jaar

Bedoeling van de indexsprong is de loonkostenevolutie in ons land zo snel mogelijk te laten sporen met die in de drie buurlanden. Het opzet is de koppeling van de lonen aan de index van de consumptieprijzen voor 2 procent te bevriezen. De maatregel geldt ook voor de ambtenarenwedden en de sociale uitkeringen. De meerderheid benadrukt steevast de sociale correcties die de pil wat moet verzachten.

Kitir schermt met rapporten van het Planbureau en de Nationale Bank om aan te tonen dat de indexsprong lang niet het aantal extra jobs creëert waar oorspronkelijk mee werd geschermd. De socialistische politica laakt ook de 'aantasting van de koopkracht' als gevolg van de indexsprong, 'waarvoor de compensaties bijlange niet voldoende zijn'. Ze heeft het over een rekening van 400 euro per jaar.

Als alternatief om de lasten op arbeid te verlagen, schuift de SP.A een tax shift naar voren met een ernstige bijdrage van de grote vermogens via een meerwaardebelasting op aandelen. (Belga/TE)

De bespreking van de wettekst vangt dinsdagnamiddag aan, maar Kamerlid Meryame Kitir belooft nu al ten strijde te trekken met amendementen, vragen om adviezen en tweede lezingen om de zaak zo lang mogelijk uit te stellen. 'Tot dat diegenen die zich het sociale gelaat van deze regering noemen, terug echt het sociale zien'. De Kamercommissie Sociale Zaken begint dinsdag met de bespreking van het "wetsontwerp tot verbetering van de werkgelegenheid". Die bevat een hele resem maatregelen, zoals over de verdeling van de welvaartsenveloppe, de laatste zogenaamde losse eindjes van het eenheidsstatuut arbeiders-bedienden, de loonkloofwet en het zaterdagwerk in de bouw, maar meest in het oog springt de door oppositie en vakbonden zo verfoeide indexsprong. Bedoeling van de indexsprong is de loonkostenevolutie in ons land zo snel mogelijk te laten sporen met die in de drie buurlanden. Het opzet is de koppeling van de lonen aan de index van de consumptieprijzen voor 2 procent te bevriezen. De maatregel geldt ook voor de ambtenarenwedden en de sociale uitkeringen. De meerderheid benadrukt steevast de sociale correcties die de pil wat moet verzachten. Kitir schermt met rapporten van het Planbureau en de Nationale Bank om aan te tonen dat de indexsprong lang niet het aantal extra jobs creëert waar oorspronkelijk mee werd geschermd. De socialistische politica laakt ook de 'aantasting van de koopkracht' als gevolg van de indexsprong, 'waarvoor de compensaties bijlange niet voldoende zijn'. Ze heeft het over een rekening van 400 euro per jaar. Als alternatief om de lasten op arbeid te verlagen, schuift de SP.A een tax shift naar voren met een ernstige bijdrage van de grote vermogens via een meerwaardebelasting op aandelen. (Belga/TE)