De federale wegpolitie voerde in 2015 256.732 alcoholcontroles uit, wat neerkomt op 20 procent van het totale aantal controles. De exacte kost van al deze controles berekenen is volgens Jambon onmogelijk omdat deze vaak plaatsvinden in de marge van de reguliere politiewerking zoals bijvoorbeeld bij verkeersongevallen of routine verkeerscontroles. Enkel voor de gerichte controles is rekening houdend met nacht- en weekendwerk een kostenraming mogelijk. (Belga)

De federale wegpolitie voerde in 2015 256.732 alcoholcontroles uit, wat neerkomt op 20 procent van het totale aantal controles. De exacte kost van al deze controles berekenen is volgens Jambon onmogelijk omdat deze vaak plaatsvinden in de marge van de reguliere politiewerking zoals bijvoorbeeld bij verkeersongevallen of routine verkeerscontroles. Enkel voor de gerichte controles is rekening houdend met nacht- en weekendwerk een kostenraming mogelijk. (Belga)