Het ontwerpplan is gebaseerd op twaalf actiepunten. Kortrijk gaat voortaan proberen om armoede actief op te sporen om zo vroeg mogelijk mensen te helpen. Zo hoopt de stad te voorkomen dat mensen in diepe armoede terechtkomen. Daarbij beperkt ze zich niet langer tot mensen in grote armoede of met een bepaald statuut zoals leefloners, maar zoekt ze ook naar kwetsbare groepen van de lagere middenklasse, eenoudergezinnen en alleenstaanden. De stad zal extra personeelsleden aanwerven om een plan per gezin uit te werken.

Daarnaast worden 750 nieuwe sociale woningen voorzien. Voor het eerst gaat Kortrijk ook de armoede bij kinderen meten. Aan de hand van een vragenlijst van Europese onderzoekers wordt gekeken wat kinderen op materieel vlak te kort komen. Er zullen voortaan ook sociale voordelen geboden worden op basis van het inkomen waar mensen effectief over beschikken en niet meer op basis van bepaalde statuten. Daarmee willen ze ook mensen helpen die werken tegen een laag loon en het daarom niet veel breder hebben dan bijvoorbeeld mensen met een leefloon. Verder wil de stad het gebruik van de UIT-pas uitbreiden naar mensen die niet meteen het juiste statuut hebben maar het ook niet breed hebben. Met zo'n pas kunnen mensen 80 procent korting krijgen in het zwembad of de sportclub.

Het precieze budget van het nieuwe actieplan is nog niet bekend aangezien het een ontwerpplan is. Al wordt het budget momenteel rond de 35 miljoen euro geschat.

Het ontwerpplan is gebaseerd op twaalf actiepunten. Kortrijk gaat voortaan proberen om armoede actief op te sporen om zo vroeg mogelijk mensen te helpen. Zo hoopt de stad te voorkomen dat mensen in diepe armoede terechtkomen. Daarbij beperkt ze zich niet langer tot mensen in grote armoede of met een bepaald statuut zoals leefloners, maar zoekt ze ook naar kwetsbare groepen van de lagere middenklasse, eenoudergezinnen en alleenstaanden. De stad zal extra personeelsleden aanwerven om een plan per gezin uit te werken. Daarnaast worden 750 nieuwe sociale woningen voorzien. Voor het eerst gaat Kortrijk ook de armoede bij kinderen meten. Aan de hand van een vragenlijst van Europese onderzoekers wordt gekeken wat kinderen op materieel vlak te kort komen. Er zullen voortaan ook sociale voordelen geboden worden op basis van het inkomen waar mensen effectief over beschikken en niet meer op basis van bepaalde statuten. Daarmee willen ze ook mensen helpen die werken tegen een laag loon en het daarom niet veel breder hebben dan bijvoorbeeld mensen met een leefloon. Verder wil de stad het gebruik van de UIT-pas uitbreiden naar mensen die niet meteen het juiste statuut hebben maar het ook niet breed hebben. Met zo'n pas kunnen mensen 80 procent korting krijgen in het zwembad of de sportclub. Het precieze budget van het nieuwe actieplan is nog niet bekend aangezien het een ontwerpplan is. Al wordt het budget momenteel rond de 35 miljoen euro geschat.