In 2015 nam korpschef Rino Defoor het roer over van PZ Vlas. Een van de doelstellingen was om de zone moderner te maken. Het plan om dat te verwezenlijken is nu af, en kreeg de naam "Plan 3D" mee. Het "Plan 3D" is opgebouwd rond drie pijlers: digitalisering, maximale dienstbaarheid en vooral zichtbaarder op het terrein. Dat laatste is mogelijk omdat de interventies voortaan zullen gestuurd worden via het provinciale communicatie- en informatiecentrum van de federale politie in West-Vlaanderen (CIWES), waar heel wat West-Vlaamse politiezones al langer gebruik van maken. De lokale dispatch voor interventies verdwijnt waardoor er manschappen vrijkomen. Die zullen voortaan ingezet worden op het terrein, onder meer in fenomeenploegen. Vijftien tot twintig mensen in de week en twaalf in het weekend zullen ingeschakeld worden om fenomeengerichte controles te doen, zoals een inbraakplaag in een bepaalde wijk. Doel is om op die manier proactief te zijn. Door de verhuis van de dispatch zal de coördinatie ook efficiënter verlopen en zal het aantal mensen bij een interventie afgestemd worden op de aard en het risico van de tussenkomst. Zo komen er ook solo-interventies, waarbij slechts één agent wordt ingezet om zaken vast te stellen, waardoor opnieuw manschappen vrijkomen voor andere zaken. Ook digitalisering wordt belangrijker. Iedereen, ook de wijkagent, zal een smartphone krijgen waarmee dossiers en pv's sneller afgehandeld zullen worden. Ook dit zorgt voor tijdswinst en efficiëntie. "Er is iedere dag operationeel overleg. Er zal dus iedere dag geëvalueerd worden, al plannen we de komende maanden zeker grondige evaluatiemomenten", aldus korpschef Rino Defoor. (Belga)

In 2015 nam korpschef Rino Defoor het roer over van PZ Vlas. Een van de doelstellingen was om de zone moderner te maken. Het plan om dat te verwezenlijken is nu af, en kreeg de naam "Plan 3D" mee. Het "Plan 3D" is opgebouwd rond drie pijlers: digitalisering, maximale dienstbaarheid en vooral zichtbaarder op het terrein. Dat laatste is mogelijk omdat de interventies voortaan zullen gestuurd worden via het provinciale communicatie- en informatiecentrum van de federale politie in West-Vlaanderen (CIWES), waar heel wat West-Vlaamse politiezones al langer gebruik van maken. De lokale dispatch voor interventies verdwijnt waardoor er manschappen vrijkomen. Die zullen voortaan ingezet worden op het terrein, onder meer in fenomeenploegen. Vijftien tot twintig mensen in de week en twaalf in het weekend zullen ingeschakeld worden om fenomeengerichte controles te doen, zoals een inbraakplaag in een bepaalde wijk. Doel is om op die manier proactief te zijn. Door de verhuis van de dispatch zal de coördinatie ook efficiënter verlopen en zal het aantal mensen bij een interventie afgestemd worden op de aard en het risico van de tussenkomst. Zo komen er ook solo-interventies, waarbij slechts één agent wordt ingezet om zaken vast te stellen, waardoor opnieuw manschappen vrijkomen voor andere zaken. Ook digitalisering wordt belangrijker. Iedereen, ook de wijkagent, zal een smartphone krijgen waarmee dossiers en pv's sneller afgehandeld zullen worden. Ook dit zorgt voor tijdswinst en efficiëntie. "Er is iedere dag operationeel overleg. Er zal dus iedere dag geëvalueerd worden, al plannen we de komende maanden zeker grondige evaluatiemomenten", aldus korpschef Rino Defoor. (Belga)