De UPTR en het bedrijf Defraine (met 28 vrachtwagens) voerden aan dat een reeks technische problemen invloed hebben op de berekening van de tolheffing via de OBU (On Board Unit) en de betrouwbaarheid van het systeem in vraag stellen. Ze eisten de uitvoering van expertises in de drie gewesten om de werking van het systeem te verifiëren, en in afwachting de opschorting van de heffing op straffe van 25.000 euro per dag vertraging. De procedures werd aangespannen tegen Viapass, de structuur die waakt over de werking van de kilometerheffing, en tegen Satellic, het bedrijf dat instaat voor de dienstverlening van het nieuwe systeem. De rechtbank verwierp het geding van de UPTR als niet ontvankelijk, omdat de federatie niet persoonlijk is onderworpen aan de kilometerheffing. Er is geen contractuele band tussen de UPTR en Satellic. Het geding van het transportbedrijf Defraine werd ontvankelijk maar niet gegrond bevonden. Het bedrijf beriep zich op een probleem met betrekking tot het coderen van de kastjes in haar vrachtwagens. De toegelaten maximumgewicht zou verkeerd en hoger dan de werkelijkheid gedoceerd zijn. De rechter oordeelde dat dit probleem geen expertise noch een opschorting van de heffingsprocedure noodzakelijk maakt. Na de invoering op 1 april van de kilometerheffing voor vrachtwagens boven 3,5 ton, voerden vooral kleine transportbedrijven in Wallonië met (filter)blokkades actie tegen deze taxatie op het gebruik van het wegennet. (Belga)

De UPTR en het bedrijf Defraine (met 28 vrachtwagens) voerden aan dat een reeks technische problemen invloed hebben op de berekening van de tolheffing via de OBU (On Board Unit) en de betrouwbaarheid van het systeem in vraag stellen. Ze eisten de uitvoering van expertises in de drie gewesten om de werking van het systeem te verifiëren, en in afwachting de opschorting van de heffing op straffe van 25.000 euro per dag vertraging. De procedures werd aangespannen tegen Viapass, de structuur die waakt over de werking van de kilometerheffing, en tegen Satellic, het bedrijf dat instaat voor de dienstverlening van het nieuwe systeem. De rechtbank verwierp het geding van de UPTR als niet ontvankelijk, omdat de federatie niet persoonlijk is onderworpen aan de kilometerheffing. Er is geen contractuele band tussen de UPTR en Satellic. Het geding van het transportbedrijf Defraine werd ontvankelijk maar niet gegrond bevonden. Het bedrijf beriep zich op een probleem met betrekking tot het coderen van de kastjes in haar vrachtwagens. De toegelaten maximumgewicht zou verkeerd en hoger dan de werkelijkheid gedoceerd zijn. De rechter oordeelde dat dit probleem geen expertise noch een opschorting van de heffingsprocedure noodzakelijk maakt. Na de invoering op 1 april van de kilometerheffing voor vrachtwagens boven 3,5 ton, voerden vooral kleine transportbedrijven in Wallonië met (filter)blokkades actie tegen deze taxatie op het gebruik van het wegennet. (Belga)