De hogere concentratie van fijn stof trok tussen 6 en 11 uur van het noordoosten naar het zuidwesten door het land. Er werden pieken gemeten van 130 à 140 microgram per kubieke meter, wat volgens Fierens "redelijk hoog" is. De piek werd veroorzaakt door een combinatie van twee fenomenen. Er is enerzijds de vorming van secundair fijn stof, wat te maken heeft met de bemesting van landbouwgronden. Dat gaat gepaard met de uitstoot van ammoniak, die reageert met de uitstoot van het verkeer. Anderzijds vermoedt Ircel een invloed van de paasvuren in Nederland en Duitsland. In die landen worden rond Pasen op verschillende plaatsen grote bergen hout in brand gestoken. Volgens Fierens waren er in Limburg meldingen van brandgeur. De fijnstofpiek was van korte duur, van een waarschuwing of smogalarm is momenteel dan ook geen sprake. (HED)

De hogere concentratie van fijn stof trok tussen 6 en 11 uur van het noordoosten naar het zuidwesten door het land. Er werden pieken gemeten van 130 à 140 microgram per kubieke meter, wat volgens Fierens "redelijk hoog" is. De piek werd veroorzaakt door een combinatie van twee fenomenen. Er is enerzijds de vorming van secundair fijn stof, wat te maken heeft met de bemesting van landbouwgronden. Dat gaat gepaard met de uitstoot van ammoniak, die reageert met de uitstoot van het verkeer. Anderzijds vermoedt Ircel een invloed van de paasvuren in Nederland en Duitsland. In die landen worden rond Pasen op verschillende plaatsen grote bergen hout in brand gestoken. Volgens Fierens waren er in Limburg meldingen van brandgeur. De fijnstofpiek was van korte duur, van een waarschuwing of smogalarm is momenteel dan ook geen sprake. (HED)