Kamerlid Franky Demon (CD&V) heeft naar eigen zeggen vraagtekens bij het feit "dat de minister bij een bepaald dreigingsniveau nu zelf zal kunnen beslissen dat agenten hun wapens mee naar huis mogen nemen". Demon vindt dat die beslissing bij de korpschefs moet blijven. "Zij kennen hun mensen het best en weten of en bij wie ze deze beslissing kunnen nemen." "Maar de essentie van het KB is net dat de eindbeslissing bij die korpschefs blijft", is te horen bij het kabinet-Jambon. Er werd enkel gestreefd naar een vorm van uniformiteit voor het hele land. "Het is immers heel ingewikkeld om snelle beslissingen te nemen met 189 politiezones", is te horen. "De minister heeft al vaak gezegd dat we ons moeten afvragen of er niet te veel zones zijn. In afwachting streven we naar meer coördinatie." Door de beslissing bij de korpschefs te laten, wil Jambon "onbesuisde situaties vermijden". CD&V mort voorts over het feit dat de maatregel niet werd besproken binnen het kernkabinet. Dat is voor een KB als dit echter niet vereist. (Belga)

Kamerlid Franky Demon (CD&V) heeft naar eigen zeggen vraagtekens bij het feit "dat de minister bij een bepaald dreigingsniveau nu zelf zal kunnen beslissen dat agenten hun wapens mee naar huis mogen nemen". Demon vindt dat die beslissing bij de korpschefs moet blijven. "Zij kennen hun mensen het best en weten of en bij wie ze deze beslissing kunnen nemen." "Maar de essentie van het KB is net dat de eindbeslissing bij die korpschefs blijft", is te horen bij het kabinet-Jambon. Er werd enkel gestreefd naar een vorm van uniformiteit voor het hele land. "Het is immers heel ingewikkeld om snelle beslissingen te nemen met 189 politiezones", is te horen. "De minister heeft al vaak gezegd dat we ons moeten afvragen of er niet te veel zones zijn. In afwachting streven we naar meer coördinatie." Door de beslissing bij de korpschefs te laten, wil Jambon "onbesuisde situaties vermijden". CD&V mort voorts over het feit dat de maatregel niet werd besproken binnen het kernkabinet. Dat is voor een KB als dit echter niet vereist. (Belga)