De gevangenissen zijn een federale bevoegdheid, maar Vlaanderen is verantwoordelijk voor aspecten zoals werkstraffen, probatiemaatregelen en verplichte therapie. Het vorige Strategisch actieplan voor hulp- en dienstverlening aan gedetineerden (STRAP) werd goedgekeurd in 2015, door de voormalige Vlaamse regering. Dat plan legde meer de nadruk op een humane detentie en persoonlijke ontplooiing van de gedetineerde, meldt Demir. "De focus wordt nu veel sterker gelegd op het beveiligen van de samenleving en het voorkomen van nieuwe slachtoffers via recidive." Met het nieuwe STRAP wordt binnen de hulp- en dienstverlening bijzondere aandacht besteed aan zedendelinquenten, daders van intrafamiliaal geweld, kindermishandelaars en gedetineerden met psychische problemen. Alle Vlaamse beleidsdomeinen moeten meewerken om recidive en nieuwe slachtoffers te voorkomen, onder meer via onderwijs en geestelijke gezondheidszorg. Die moeten zorgen voor een betere re-integratie. Daarnaast wordt ingezet op de overgang van het leven binnen de gevangenis naar het leven erbuiten, zodat de gedetineerde het traject dat hij binnen de gevangenis heeft opgezet, kan verderzetten na zijn vrijlating. "Strafuitvoering is meer dan mensen opsluiten", zegt Demir. "Het is mensen confronteren met hun misdaad en recidive voorkomen. Dat betekent minder slachtoffers. Wie meent dat dadertherapie mensen pamperen is, begrijpt het niet. Het is nieuwe slachtoffers voorkomen." (Belga)

De gevangenissen zijn een federale bevoegdheid, maar Vlaanderen is verantwoordelijk voor aspecten zoals werkstraffen, probatiemaatregelen en verplichte therapie. Het vorige Strategisch actieplan voor hulp- en dienstverlening aan gedetineerden (STRAP) werd goedgekeurd in 2015, door de voormalige Vlaamse regering. Dat plan legde meer de nadruk op een humane detentie en persoonlijke ontplooiing van de gedetineerde, meldt Demir. "De focus wordt nu veel sterker gelegd op het beveiligen van de samenleving en het voorkomen van nieuwe slachtoffers via recidive." Met het nieuwe STRAP wordt binnen de hulp- en dienstverlening bijzondere aandacht besteed aan zedendelinquenten, daders van intrafamiliaal geweld, kindermishandelaars en gedetineerden met psychische problemen. Alle Vlaamse beleidsdomeinen moeten meewerken om recidive en nieuwe slachtoffers te voorkomen, onder meer via onderwijs en geestelijke gezondheidszorg. Die moeten zorgen voor een betere re-integratie. Daarnaast wordt ingezet op de overgang van het leven binnen de gevangenis naar het leven erbuiten, zodat de gedetineerde het traject dat hij binnen de gevangenis heeft opgezet, kan verderzetten na zijn vrijlating. "Strafuitvoering is meer dan mensen opsluiten", zegt Demir. "Het is mensen confronteren met hun misdaad en recidive voorkomen. Dat betekent minder slachtoffers. Wie meent dat dadertherapie mensen pamperen is, begrijpt het niet. Het is nieuwe slachtoffers voorkomen." (Belga)