"De gemiddelde beschikbare inkomens stijgen voor alle inkomenscategorieën, maar de bovenste helft van de inkomens gaat er het sterkst op vooruit. Dit is een gevolg van de focus van de regering om in te zetten op het verlagen van de belastingen op werkenden", aldus de economen. Als we de inkomens van laag naar hoog verdelen in tien groepen, dan hebben de zesde tot negende groep 5,7 tot 6,8 procent meer koopkracht, tegenover slechts 3 procent voor de tweede groep. De hogere btw en accijnzen hebben een negatief effect op alle inkomensgroepen, maar bij de laagste groepen weegt dit het zwaarst door. (Belga)

"De gemiddelde beschikbare inkomens stijgen voor alle inkomenscategorieën, maar de bovenste helft van de inkomens gaat er het sterkst op vooruit. Dit is een gevolg van de focus van de regering om in te zetten op het verlagen van de belastingen op werkenden", aldus de economen. Als we de inkomens van laag naar hoog verdelen in tien groepen, dan hebben de zesde tot negende groep 5,7 tot 6,8 procent meer koopkracht, tegenover slechts 3 procent voor de tweede groep. De hogere btw en accijnzen hebben een negatief effect op alle inkomensgroepen, maar bij de laagste groepen weegt dit het zwaarst door. (Belga)