De Raad van State besliste trouwens in zijn arrest van 21 maart om de administratieve beslissing van de stad Brussel over de concessieovereenkomst voor het Koninklijk Circus niet te schorsen. De Botanique en het Sportpaleis beslisten om de procedure tot nietigverklaring voor de Raad van State voort te zetten. Paul-Henri Wauters zei dat het arrest niet inging op de onrechtmatigheden die werden opgeworpen. Het Koninklijk Circus, dat eigendom is van de stad, wordt sinds 1999 uitgebaat door de Botanique. De stad verbrak de overeenkomst met Botanique in de zomer van 2015. Vervolgens sloot ze een overeenkomst met Brussels Expo om de zaal vanaf 30 juni uit te baten. Botanique tekende beroep aan en voerde aan dat het om een openbare aanbesteding ging en dat ze had moeten ingelicht worden door de Regie der Gebouwen, zoals de procedure wil. En niet door de gemeenteraad, zoals was gebeurd. De stad lanceerde vervolgens een openbare aanbesteding, volgens het advies van de Raad van State. Botanique stelde een project voor dat voor 23 miljoen euro gesteund werd door het Sportpaleis van Antwerpen. Maar de gemeenteraad verkoos in november het voorstel van Brussels Expo. De raad van bestuur van Botanique voert aan dat de stad zowel rechter als partij is. Philippe Close met name is naast Brussels schepen van Toerisme ook voorzitter van Brussels Expo. (Belga)

De Raad van State besliste trouwens in zijn arrest van 21 maart om de administratieve beslissing van de stad Brussel over de concessieovereenkomst voor het Koninklijk Circus niet te schorsen. De Botanique en het Sportpaleis beslisten om de procedure tot nietigverklaring voor de Raad van State voort te zetten. Paul-Henri Wauters zei dat het arrest niet inging op de onrechtmatigheden die werden opgeworpen. Het Koninklijk Circus, dat eigendom is van de stad, wordt sinds 1999 uitgebaat door de Botanique. De stad verbrak de overeenkomst met Botanique in de zomer van 2015. Vervolgens sloot ze een overeenkomst met Brussels Expo om de zaal vanaf 30 juni uit te baten. Botanique tekende beroep aan en voerde aan dat het om een openbare aanbesteding ging en dat ze had moeten ingelicht worden door de Regie der Gebouwen, zoals de procedure wil. En niet door de gemeenteraad, zoals was gebeurd. De stad lanceerde vervolgens een openbare aanbesteding, volgens het advies van de Raad van State. Botanique stelde een project voor dat voor 23 miljoen euro gesteund werd door het Sportpaleis van Antwerpen. Maar de gemeenteraad verkoos in november het voorstel van Brussels Expo. De raad van bestuur van Botanique voert aan dat de stad zowel rechter als partij is. Philippe Close met name is naast Brussels schepen van Toerisme ook voorzitter van Brussels Expo. (Belga)