De Conseil de déontologie journalistique (CDJ) ziet drie tekortkomingen: het gebruik van insinuaties, het niet eerbiedigen van het "off"-karakter en de aantasting van het privéleven. (Belga)

De Conseil de déontologie journalistique (CDJ) ziet drie tekortkomingen: het gebruik van insinuaties, het niet eerbiedigen van het "off"-karakter en de aantasting van het privéleven. (Belga)