Minor-Ndako werd in 2000 opgericht om buitenlandse niet-begeleide minderjarigen op te vangen en hen een toekomst te bieden via gespecialiseerde begeleiding. Voor deze jongeren, die afkomstig zijn uit landen als Syrië, Afghanistan en Kenia, is er een totaalaanbod dat gaat van residentiële opvang in kleinschalige leefgroepen tot begeleiding op maat voor jonge vluchtelingen die zelfstandig wonen. De vzw beschikt in heel Vlaanderen en Brussel over 191 begeleidingsplaatsen, waarvan 73 residentiële plaatsen, 90 plaatsen begeleid zelfstandig wonen, 26 plaatsen voor thuisbegeleiding en 2 crisisplaaten. In de tuin van het centrum van Minor-Ndako in Anderlecht zat koningin Mathilde samen met zeven jongeren die nu zelfstandig wonen. Ze was specifiek geïnteresseerd naar hun ervaring rond het alleen wonen en bevroeg hen naar de moeilijkheden die hierbij kwamen kijken, zoals het leren van het Nederlands, maar ook de zoektocht naar een job of de eenzaamheid tijdens de coronacrisis. En de koningin sprak met de jongeren ook over hun toekomstplannen. In 2019 heeft Minor-Ndako 132 jongeren begeleid in het zelfstandig wonen. In principe kan de vzw jongeren tot hun 25ste begeleiden, maar velen van hen kiezen al voor hun 21ste voor een zelfstandig leven. Elke jongere heeft via het OCMW recht op een leefloon of krijgt verblijfssubsidies van de vzw. (Belga)

Minor-Ndako werd in 2000 opgericht om buitenlandse niet-begeleide minderjarigen op te vangen en hen een toekomst te bieden via gespecialiseerde begeleiding. Voor deze jongeren, die afkomstig zijn uit landen als Syrië, Afghanistan en Kenia, is er een totaalaanbod dat gaat van residentiële opvang in kleinschalige leefgroepen tot begeleiding op maat voor jonge vluchtelingen die zelfstandig wonen. De vzw beschikt in heel Vlaanderen en Brussel over 191 begeleidingsplaatsen, waarvan 73 residentiële plaatsen, 90 plaatsen begeleid zelfstandig wonen, 26 plaatsen voor thuisbegeleiding en 2 crisisplaaten. In de tuin van het centrum van Minor-Ndako in Anderlecht zat koningin Mathilde samen met zeven jongeren die nu zelfstandig wonen. Ze was specifiek geïnteresseerd naar hun ervaring rond het alleen wonen en bevroeg hen naar de moeilijkheden die hierbij kwamen kijken, zoals het leren van het Nederlands, maar ook de zoektocht naar een job of de eenzaamheid tijdens de coronacrisis. En de koningin sprak met de jongeren ook over hun toekomstplannen. In 2019 heeft Minor-Ndako 132 jongeren begeleid in het zelfstandig wonen. In principe kan de vzw jongeren tot hun 25ste begeleiden, maar velen van hen kiezen al voor hun 21ste voor een zelfstandig leven. Elke jongere heeft via het OCMW recht op een leefloon of krijgt verblijfssubsidies van de vzw. (Belga)