"De koningin wilde een panorama van de voedselhulp, waarvan wij een van de eerste schakels zijn. De voedselbank verzamelt de onverkochte goederen om ze aan verenigingen te schenken", aldus Bruno Nève, voorzitter van de BAL. Koningin Mathilde bezocht de magazijnen en koelruimtes van de organisatie en woonde een werkvergadering bij. BAL ziet de vraag naar voedselhulp met tussen 15 en 30 procent toenemen. "En dat blijft aanhouden", aldus Nève. De vraag kon gelenigd worden dankzij nieuwe donateurs. De merken die onverkochte producten veelal aan de horeca afstaan, wenden zich ook naar de voedselbanken. "Tijdens de eerste zes maanden kenden we een toename van het aanbod met bijna 50 procent. We gingen van circa 2.000 naar 3.000 ton voedsel om te doneren." (Belga)

"De koningin wilde een panorama van de voedselhulp, waarvan wij een van de eerste schakels zijn. De voedselbank verzamelt de onverkochte goederen om ze aan verenigingen te schenken", aldus Bruno Nève, voorzitter van de BAL. Koningin Mathilde bezocht de magazijnen en koelruimtes van de organisatie en woonde een werkvergadering bij. BAL ziet de vraag naar voedselhulp met tussen 15 en 30 procent toenemen. "En dat blijft aanhouden", aldus Nève. De vraag kon gelenigd worden dankzij nieuwe donateurs. De merken die onverkochte producten veelal aan de horeca afstaan, wenden zich ook naar de voedselbanken. "Tijdens de eerste zes maanden kenden we een toename van het aanbod met bijna 50 procent. We gingen van circa 2.000 naar 3.000 ton voedsel om te doneren." (Belga)