De koning heeft het recht de uitvoering van de straf of een gedeelte ervan kwijt te schelden. Hij kan ook de straf verminderen of een omzetting in een proeftijd toestaan. Uit cijfers die CD&V-senator Dirk Claes inwon, blijkt nu dat er de laatste 4 jaar een wanverhouding bestaat tussen het aantal goedgekeurde Franstalige en Nederlandstalige genadeverzoeken.

De willekeur van het genaderecht

Terwijl het aantal aanvragen gelijkmatig verdeeld was over beide gemeenschappen, willigde de koning 513 Franstalige verzoeken in tegenover slechts 109 Nederlandstalige. Voor 2010 bijvoorbeeld willigde de koning 69 Franstalige verzoeken in tegenover 6 Nederlandstalige.

Uit de opgevraagde cijfers, blijkt dat er bij de omzetting van straf in een proeftermijn nog een grotere wanverhouding bestaat: 208 Franstaligen en 5 Nederlandstaligen verkregen deze koninklijke gunst de afgelopen vier jaren. De laatste twee jaar werd deze gunst aan geen enkele Vlaming toegekend tegenover 82

Franstalige veroordeelden.

De CD&V-senator dringt daarom aan op een grondige herziening van de procedure voor kwijtschelding van straf en strafvermindering via de genadeverzoeken. Hij vraagt een eenvormig nationaal beleid van de dienst Genade opdat de procedure in het hele land op een gelijke en objectieve manier zou worden gevoerd met een grondige motivatieplicht.

N-VA: pleidooi voor afschaffing

Vanuit N-VA-hoek reageert N-VA-senator Karl Vanlouwe. "De wanverhouding is niet nieuw. Maar zelfs los daarvan, is het de vraag of dergelijke genadeverzoeken aan de koning nog van deze tijd zijn. Een genademaatregel moet immers nooit worden gemotiveerd omdat het een voorrecht is dat door de grondwet aan de koning is toegekend."

Om die redenen wil de N-VA dat het genaderecht wordt afgeschaft. Het is aan de strafuitvoeringsrechtbanken om te beoordelen of gevangenen al dan niet vervroegd worden vrijgelaten, stelt Vanlouwe. (Belga/INM)

De koning heeft het recht de uitvoering van de straf of een gedeelte ervan kwijt te schelden. Hij kan ook de straf verminderen of een omzetting in een proeftijd toestaan. Uit cijfers die CD&V-senator Dirk Claes inwon, blijkt nu dat er de laatste 4 jaar een wanverhouding bestaat tussen het aantal goedgekeurde Franstalige en Nederlandstalige genadeverzoeken. De willekeur van het genaderecht Terwijl het aantal aanvragen gelijkmatig verdeeld was over beide gemeenschappen, willigde de koning 513 Franstalige verzoeken in tegenover slechts 109 Nederlandstalige. Voor 2010 bijvoorbeeld willigde de koning 69 Franstalige verzoeken in tegenover 6 Nederlandstalige. Uit de opgevraagde cijfers, blijkt dat er bij de omzetting van straf in een proeftermijn nog een grotere wanverhouding bestaat: 208 Franstaligen en 5 Nederlandstaligen verkregen deze koninklijke gunst de afgelopen vier jaren. De laatste twee jaar werd deze gunst aan geen enkele Vlaming toegekend tegenover 82 Franstalige veroordeelden. De CD&V-senator dringt daarom aan op een grondige herziening van de procedure voor kwijtschelding van straf en strafvermindering via de genadeverzoeken. Hij vraagt een eenvormig nationaal beleid van de dienst Genade opdat de procedure in het hele land op een gelijke en objectieve manier zou worden gevoerd met een grondige motivatieplicht. N-VA: pleidooi voor afschaffing Vanuit N-VA-hoek reageert N-VA-senator Karl Vanlouwe. "De wanverhouding is niet nieuw. Maar zelfs los daarvan, is het de vraag of dergelijke genadeverzoeken aan de koning nog van deze tijd zijn. Een genademaatregel moet immers nooit worden gemotiveerd omdat het een voorrecht is dat door de grondwet aan de koning is toegekend." Om die redenen wil de N-VA dat het genaderecht wordt afgeschaft. Het is aan de strafuitvoeringsrechtbanken om te beoordelen of gevangenen al dan niet vervroegd worden vrijgelaten, stelt Vanlouwe. (Belga/INM)