Vrede "is meer dan ooit nodig, maar ook meer dan ooit binnen ons bereik", zo verklaarde de koning bij de opening van een vergadering op hoog niveau over vredesopbouw en duurzame vrede. Filip is de eerste Belgische koning die het halfrond van de Verenigde Naties toespreekt. Tijdens zijn speech herinnerde Filip eraan dat België in de loop van de geschiedenis is geteisterd door verscheidene grootschalige gewapende conflicten, en gedurende eeuwen een slagveld van de grootmachten is geweest. Die geschiedenis heeft ons land ertoe aangezet om mee aan de wieg te staan van de Europese eenmaking en de Verenigde Naties, "twee projecten van duurzame vrede gebaseerd op dialoog, solidariteit en respect voor de anderen", zo stelde de vorst. Filip wees erop dat duurzame vrede meer is dan het uitblijven van oorlog. "Het gaat om het inrichten van een kader dat respect heeft voor de menselijke waardigheid." In deze optiek verwees de koning meermaals naar de Agenda 2030 van de Verenigde Naties, die zeventien doelstellingen voor duurzame ontwikkeling omvat. Koningin Mathilde werd in 2016 benoemd tot één van de pleitbezorgers van deze doelstellingen. Met zijn speech probeerde Filip België te presenteren als een betrouwbare en solide partner voor vredesopbouw. Hij onderstreepte ook dat België geen politieke agenda of eigen ambities heeft om te zetelen in de VN-veiligheidsraad. "De krachten verenigen om een doelstelling te bereiken, dat is niet afstand doen van soevereiniteit, maar integendeel er ten volle gebruik van maken", zo sprak hij de vergadering toe. Nog een argument dus, voor een VN-veiligheidsraad waarvan de slagkracht al jaren wordt uitgehold door veto's van verscheidene permanente leden. (Belga)

Vrede "is meer dan ooit nodig, maar ook meer dan ooit binnen ons bereik", zo verklaarde de koning bij de opening van een vergadering op hoog niveau over vredesopbouw en duurzame vrede. Filip is de eerste Belgische koning die het halfrond van de Verenigde Naties toespreekt. Tijdens zijn speech herinnerde Filip eraan dat België in de loop van de geschiedenis is geteisterd door verscheidene grootschalige gewapende conflicten, en gedurende eeuwen een slagveld van de grootmachten is geweest. Die geschiedenis heeft ons land ertoe aangezet om mee aan de wieg te staan van de Europese eenmaking en de Verenigde Naties, "twee projecten van duurzame vrede gebaseerd op dialoog, solidariteit en respect voor de anderen", zo stelde de vorst. Filip wees erop dat duurzame vrede meer is dan het uitblijven van oorlog. "Het gaat om het inrichten van een kader dat respect heeft voor de menselijke waardigheid." In deze optiek verwees de koning meermaals naar de Agenda 2030 van de Verenigde Naties, die zeventien doelstellingen voor duurzame ontwikkeling omvat. Koningin Mathilde werd in 2016 benoemd tot één van de pleitbezorgers van deze doelstellingen. Met zijn speech probeerde Filip België te presenteren als een betrouwbare en solide partner voor vredesopbouw. Hij onderstreepte ook dat België geen politieke agenda of eigen ambities heeft om te zetelen in de VN-veiligheidsraad. "De krachten verenigen om een doelstelling te bereiken, dat is niet afstand doen van soevereiniteit, maar integendeel er ten volle gebruik van maken", zo sprak hij de vergadering toe. Nog een argument dus, voor een VN-veiligheidsraad waarvan de slagkracht al jaren wordt uitgehold door veto's van verscheidene permanente leden. (Belga)