In zijn jaarlijkse kerstboodschap stond de koning uitgebreid stil bij de huidige politieke crisis. 'Ons land gaat door een bewogen periode. Onze medeburgers uiten, terecht, hun bezorgdheid over belangrijke thema's', aldus koning Filip. 'Ongelijkheid, armoede, onverdraagzaamheid, klimaatverandering zijn maatschappelijke problemen die om allesomvattende oplossingen vragen. We kunnen ze maar doeltreffend aanpakken door naar elkaar te luisteren en onze geesten open te stellen, met moed en zin voor initiatief.'

In de aanloop naar de federale, regionale en Europese verkiezingen hoopt onze vorst op 'open en oprechte debatten waarin men elkaar respecteert'. 'Want iedere stem moet het resultaat zijn van rijp beraad', klinkt het. 'Democratie heeft nood aan luisterbereidheid en dialoog.'

Koning Filip had het maandag in zijn kersttoespraak niet alleen over het huidige politieke klimaat, maar vroeg ook om aandacht voor de meest kwetsbaren in onze samenleving. 'Voor wie zware beproevingen doorstaat, eenzaam is of een dierbare heeft verloren, is iemands warme aanwezigheid van onschatbare waarde', zei de vorst.

'Wie kinderen heeft, zoals de koningin en ik, verlangt naar het gezellig samenzijn, waarin je er echt bent voor elkaar. We weten hoe belangrijk die ogenblikken zijn, maar ook hoe makkelijk ze je kunnen ontglippen.' Het is tijdens die momenten dat kinderen 'kunnen begrijpen hoe wij, hun ouders of al wie zorgt voor hun opvoeding, evenzeer kwetsbaar zijn. Hoe we ons niet opsluiten in onze problemen of ze ontvluchten, maar trachten ze op te lossen - en uit die overwinning innerlijke kracht halen.'

Eindigen deed de koning met een citaat van de Griekse denker Archimedes. ''Geef mij een steunpunt en een hefboom, en ik verplaats de Aarde', zei Archimedes. De tijd bewust beleven en ons aan anderen openstellen vanuit onze innerlijke kracht, dat zijn de steunpunten en de hefbomen waarmee wij bergen kunnen verzetten.'

In zijn jaarlijkse kerstboodschap stond de koning uitgebreid stil bij de huidige politieke crisis. 'Ons land gaat door een bewogen periode. Onze medeburgers uiten, terecht, hun bezorgdheid over belangrijke thema's', aldus koning Filip. 'Ongelijkheid, armoede, onverdraagzaamheid, klimaatverandering zijn maatschappelijke problemen die om allesomvattende oplossingen vragen. We kunnen ze maar doeltreffend aanpakken door naar elkaar te luisteren en onze geesten open te stellen, met moed en zin voor initiatief.' In de aanloop naar de federale, regionale en Europese verkiezingen hoopt onze vorst op 'open en oprechte debatten waarin men elkaar respecteert'. 'Want iedere stem moet het resultaat zijn van rijp beraad', klinkt het. 'Democratie heeft nood aan luisterbereidheid en dialoog.'Koning Filip had het maandag in zijn kersttoespraak niet alleen over het huidige politieke klimaat, maar vroeg ook om aandacht voor de meest kwetsbaren in onze samenleving. 'Voor wie zware beproevingen doorstaat, eenzaam is of een dierbare heeft verloren, is iemands warme aanwezigheid van onschatbare waarde', zei de vorst. 'Wie kinderen heeft, zoals de koningin en ik, verlangt naar het gezellig samenzijn, waarin je er echt bent voor elkaar. We weten hoe belangrijk die ogenblikken zijn, maar ook hoe makkelijk ze je kunnen ontglippen.' Het is tijdens die momenten dat kinderen 'kunnen begrijpen hoe wij, hun ouders of al wie zorgt voor hun opvoeding, evenzeer kwetsbaar zijn. Hoe we ons niet opsluiten in onze problemen of ze ontvluchten, maar trachten ze op te lossen - en uit die overwinning innerlijke kracht halen.' Eindigen deed de koning met een citaat van de Griekse denker Archimedes. ''Geef mij een steunpunt en een hefboom, en ik verplaats de Aarde', zei Archimedes. De tijd bewust beleven en ons aan anderen openstellen vanuit onze innerlijke kracht, dat zijn de steunpunten en de hefbomen waarmee wij bergen kunnen verzetten.'