Volgens het Paleis duurde het gesprek zowat twintig minuten. Koning en president bespraken de evolutie van de coronapandemie, de beschikbaarheid van medisch materiaal en het onderzoek naar vaccins en behandelingen. De koning bedankte de president voor de samenwerking met China bij het beheer van de pandemie en voor het sturen van materiaal uit China. Ze kwamen overeen de banden tussen de bevoegde Belgische en Chinese instanties aan te halen, en dan in het bijzonder over de bevoorrading van medisch materiaal. Bij eerdere schenkingen van beschermings- en testmateriaal uit China verwees het kabinet van minister van Volksgezondheid Maggie De Block ook al naar de persoonlijke rol van de koning. Tot slot bespraken de twee staatsleiders de samenwerking op het vlak van onderzoek en dat in het licht van het hoge niveau dat beide landen halen op biomedisch vlak. Ook de situatie van de vele Chinese studenten en burgers in ons land kwam aan bod. (Belga)

Volgens het Paleis duurde het gesprek zowat twintig minuten. Koning en president bespraken de evolutie van de coronapandemie, de beschikbaarheid van medisch materiaal en het onderzoek naar vaccins en behandelingen. De koning bedankte de president voor de samenwerking met China bij het beheer van de pandemie en voor het sturen van materiaal uit China. Ze kwamen overeen de banden tussen de bevoegde Belgische en Chinese instanties aan te halen, en dan in het bijzonder over de bevoorrading van medisch materiaal. Bij eerdere schenkingen van beschermings- en testmateriaal uit China verwees het kabinet van minister van Volksgezondheid Maggie De Block ook al naar de persoonlijke rol van de koning. Tot slot bespraken de twee staatsleiders de samenwerking op het vlak van onderzoek en dat in het licht van het hoge niveau dat beide landen halen op biomedisch vlak. Ook de situatie van de vele Chinese studenten en burgers in ons land kwam aan bod. (Belga)