Koning Filip: 'België geeft blijk van stabiliteit en standvastigheid'

18/01/18 om 12:00 - Bijgewerkt om 12:00

Bron: Belga

Iedereen moet mee kunnen profiteren van de opleving van onze economie. Die boodschap heeft koning Filip donderdag gelanceerd tijdens zijn jaarlijkse toespraak voor de gestelde lichamen, zeg maar de autoriteiten in ons land.

Koning Filip: 'België geeft blijk van stabiliteit en standvastigheid'

Koning Filip tijdens zijn toespraak voor de gestelde lichamen op 18 januari 2018. © Belga

De koning stelt vast dat België blijk geeft van stabiliteit en standvastigheid. 'Dat is een belangrijke troef in een onzekere wereld', aldus onze vorst, die weliswaar opmerkte dat stabiliteit en immobilisme niet hetzelfde zijn. 'We zijn tegelijk dynamisch en wendbaar, zowel op het economische, maatschappelijke als op het politieke vlak'.

Meteen maakte koning Filip de sprong naar de sterkere economische groei in Europa en in België. In die omstandigheden 'is het van wezenlijk belang dat niemand zich in de steek gelaten voelt. We blijven eraan hechten dat eenieder, op billijke wijze, de vruchten kan plukken van deze opleving'.

Daarbij verdient een betere afstemming van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt voor de koning bijzondere aandacht. 'Het is onze plicht alle betrokkenen - de bedrijfswereld, het onderwijs en de werkzoekenden - te helpen deze uitdaging samen op te nemen. Dit gaat ons allemaal aan', luidde het.

De koning stond ook stil bij onze diverse samenleving. 'Wanneer we de harmonie binnen de maatschappij bevorderen, dragen we bij tot haar stabiliteit', stelde de vorst. Hij verwees daarbij naar het 'rijk verenigingsleven' en naar de spontane zoektocht naar oplossingen door onze landgenoten wanneer het nodig is.

Voorts blikte de koning vooruit naar de gemeenteraadsverkiezingen in oktober en naar de parlementsverkiezingen ruim een half jaar later. 'Dit zijn natuurlijk belangrijke gebeurtenissen in het leven van ons land. Maar de democratie leeft niet alleen op en voor die momenten', sprak koning Filip. Opvallend: de koning noemde het ook een 'goede zaak"'dat Europa zich het voorbije jaar 'heeft herpakt'.

'Voor het eerst is een pijler van sociale rechten goedgekeurd tijdens de top in Göteborg. En er werd beslist de samenwerking met betrekking tot defensie te versterken.'

Lees meer over:

Onze partners