Het koninklijke paar trok eerst in beperkt gezelschap naar het Seoul National Cemetery, de rustplaats van de gevallen Koreaanse patriotten, waar ze in naam van ons land een bloemenkrans neerlegden. Daarna bezochten ze het Oorlogsmonument van Korea, waar de namen van alle gevallen soldaten worden vermeld, om er, op de tonen van de Last Post, hun respect te betuigen aan de Belgische slachtoffers. Filip en Mathilde werden daarbij vergezeld door minister De Crem, de Belgische oorlogsveteraan Raymond Behr en acht Koreaanse veteranen die samen met de Belgische troepen vochten. De veteranen werden elk om beurt door de vorst en de vorstin bedankt. "Het is erg ontroerend en bijzonder om hier vandaag te kunnen zijn", zei koningin Mathilde aan onze landgenoot. Minister De Crem benadrukte op zijn beurt in zijn toespraak dat de Koreaanse oorlog niet vergeten mag worden. "Niet alleen uit respect voor de omgekomen soldaten, maar ook om ons eraan te herinneren hoe belangrijk het is om onze inspanningen voor bemiddeling, non-proliferatie, het voorkomen van conflicten en het bevorderen van vrede voort te zetten", luidde het. De Koreaanse oorlog begon in juni 1950 toen Noord-Koreaanse troepen Zuid-Korea aanvielen. Na deze invasie nam de VN-Veiligheidsraad een aantal resoluties aan waarin Noord-Korea werd opgeroepen de vijandelijkheden te staken. De Veiligheidsraad vroeg de VN-lidstaten ook om hulp te verlenen aan de Republiek Korea om de internationale vrede en veiligheid in de regio te herstellen. België reageerde op deze oproep door in 1951 een bataljon vrijwilligers naar Zuid-Korea te sturen. De Belgische soldaten bleven tot 1955, dus tot na de ondertekening van de wapenstilstand. Tegen het einde van deze periode hadden 3.171 Belgen gediend in Korea aan de zijde van Zuid-Koreaanse en tal van geallieerde troepen die vochten onder VN-vlag. Meer dan honderd Belgische soldaten lieten het leven, raakten vermist in actie of stierven in gevangenenkampen. (Belga)

Het koninklijke paar trok eerst in beperkt gezelschap naar het Seoul National Cemetery, de rustplaats van de gevallen Koreaanse patriotten, waar ze in naam van ons land een bloemenkrans neerlegden. Daarna bezochten ze het Oorlogsmonument van Korea, waar de namen van alle gevallen soldaten worden vermeld, om er, op de tonen van de Last Post, hun respect te betuigen aan de Belgische slachtoffers. Filip en Mathilde werden daarbij vergezeld door minister De Crem, de Belgische oorlogsveteraan Raymond Behr en acht Koreaanse veteranen die samen met de Belgische troepen vochten. De veteranen werden elk om beurt door de vorst en de vorstin bedankt. "Het is erg ontroerend en bijzonder om hier vandaag te kunnen zijn", zei koningin Mathilde aan onze landgenoot. Minister De Crem benadrukte op zijn beurt in zijn toespraak dat de Koreaanse oorlog niet vergeten mag worden. "Niet alleen uit respect voor de omgekomen soldaten, maar ook om ons eraan te herinneren hoe belangrijk het is om onze inspanningen voor bemiddeling, non-proliferatie, het voorkomen van conflicten en het bevorderen van vrede voort te zetten", luidde het. De Koreaanse oorlog begon in juni 1950 toen Noord-Koreaanse troepen Zuid-Korea aanvielen. Na deze invasie nam de VN-Veiligheidsraad een aantal resoluties aan waarin Noord-Korea werd opgeroepen de vijandelijkheden te staken. De Veiligheidsraad vroeg de VN-lidstaten ook om hulp te verlenen aan de Republiek Korea om de internationale vrede en veiligheid in de regio te herstellen. België reageerde op deze oproep door in 1951 een bataljon vrijwilligers naar Zuid-Korea te sturen. De Belgische soldaten bleven tot 1955, dus tot na de ondertekening van de wapenstilstand. Tegen het einde van deze periode hadden 3.171 Belgen gediend in Korea aan de zijde van Zuid-Koreaanse en tal van geallieerde troepen die vochten onder VN-vlag. Meer dan honderd Belgische soldaten lieten het leven, raakten vermist in actie of stierven in gevangenenkampen. (Belga)