Koning Albert II is "zeer verheugd" met de afgesloten communautaire en sociaal-economische akkoorden en de vorming van de nieuwe federale regering. Hij waarschuwde in zijn traditionele kersttoespraak echter ook voor de sociale en economische uitdagingen waaraan de nieuwe regering het hoofd moet bieden.

Compromissen

"De regeringsformatie betekent dat ons land nog steeds compromissen kan sluiten die bijeenhouden, zowel op communautair vlak als op sociaal-economisch vlak", aldus de koning.

Volgens de koning is daarmee echter alles nog niet opgelost. Hij waarschuwt voor de meerdere uitdagingen die de regering en het land nog wachten. "Vooreerst zullen de afgesproken institutionele hervormingen een juiste uitdrukking moeten krijgen in wetteksten die aan de gefedereerde entiteiten meer bevoegdheden, een grotere fiscale autonomie, en een toegenomen responsabilisering zullen toekennen", zegt hij.

Offers

De koning vindt ook dat ieder naar vermogen de vereiste offers moet brengen om de publieke financiën van het land zo snel mogelijk te herstellen. Ook moeten de hervormingen gepaard gaan met een evolutie in mentaliteit. Zo moet de verstandhouding tussen de gewesten en gemeenschappen beter.

Verdraagzaamheid

"Dan zullen we de bestaande complementariteit tussen onze verschillende gemeenschappen en gewesten inzien en die rijkdom ervaren als een bron van verdraagzaamheid en creativiteit", aldus de koning.

Pensioenen

In de nasleep van de woede bij de vakbonden over de pensioenhervormingen zei hij dat, "in deze moeizaamste economische periode sinds de Tweede Wereldoorlog", de traditie van dialoog tussen sociale partners niet geschaad mag worden. "Het behartigen van de sociale cohesie moet bij iedereen een voortdurende zorg zijn."

Drama Luik

Koning Albert II stak tijdens zijn traditionele kersttoespraak van wal door "het ontroerde medelijden van het ganse land te betuigen" aan de families van de slachtoffers en de gewonden van het drama in Luik, waarbij op 13 december zeven mensen, onder wie ook dader Nordine Amrani, om het leven kwamen. Hij had ook woorden van dank voor de verschillende diensten die na de aanslag te hulp snelden.

Vrijwilligers

Naar aanleiding van het jaar van vrijwilligerswerk in 2011 richtte de koning ook het woord tot de Belgische vrijwilligers. "Niet minder dan een miljoen landgenoten werken edelmoedig en deskundig ten bate van anderen. Zij verdienen onze dankbaarheid en onze bewondering", aldus de koning.

Militairen

Tot slot dankte hij ook nog de Belgische militairen, die de feestdagen in Afghanistan, Libanon of Afrika doorbrengen. "Zij werken daar aan een betere wereld. Ik dank ze zeer hartelijk alsook zij die, recent nog, in het luchtruim of voor de kusten van Libië opereerden", luidde het nog. (Belga/EE)

Koning Albert II is "zeer verheugd" met de afgesloten communautaire en sociaal-economische akkoorden en de vorming van de nieuwe federale regering. Hij waarschuwde in zijn traditionele kersttoespraak echter ook voor de sociale en economische uitdagingen waaraan de nieuwe regering het hoofd moet bieden. Compromissen "De regeringsformatie betekent dat ons land nog steeds compromissen kan sluiten die bijeenhouden, zowel op communautair vlak als op sociaal-economisch vlak", aldus de koning. Volgens de koning is daarmee echter alles nog niet opgelost. Hij waarschuwt voor de meerdere uitdagingen die de regering en het land nog wachten. "Vooreerst zullen de afgesproken institutionele hervormingen een juiste uitdrukking moeten krijgen in wetteksten die aan de gefedereerde entiteiten meer bevoegdheden, een grotere fiscale autonomie, en een toegenomen responsabilisering zullen toekennen", zegt hij. Offers De koning vindt ook dat ieder naar vermogen de vereiste offers moet brengen om de publieke financiën van het land zo snel mogelijk te herstellen. Ook moeten de hervormingen gepaard gaan met een evolutie in mentaliteit. Zo moet de verstandhouding tussen de gewesten en gemeenschappen beter. Verdraagzaamheid "Dan zullen we de bestaande complementariteit tussen onze verschillende gemeenschappen en gewesten inzien en die rijkdom ervaren als een bron van verdraagzaamheid en creativiteit", aldus de koning. Pensioenen In de nasleep van de woede bij de vakbonden over de pensioenhervormingen zei hij dat, "in deze moeizaamste economische periode sinds de Tweede Wereldoorlog", de traditie van dialoog tussen sociale partners niet geschaad mag worden. "Het behartigen van de sociale cohesie moet bij iedereen een voortdurende zorg zijn." Drama Luik Koning Albert II stak tijdens zijn traditionele kersttoespraak van wal door "het ontroerde medelijden van het ganse land te betuigen" aan de families van de slachtoffers en de gewonden van het drama in Luik, waarbij op 13 december zeven mensen, onder wie ook dader Nordine Amrani, om het leven kwamen. Hij had ook woorden van dank voor de verschillende diensten die na de aanslag te hulp snelden. Vrijwilligers Naar aanleiding van het jaar van vrijwilligerswerk in 2011 richtte de koning ook het woord tot de Belgische vrijwilligers. "Niet minder dan een miljoen landgenoten werken edelmoedig en deskundig ten bate van anderen. Zij verdienen onze dankbaarheid en onze bewondering", aldus de koning. Militairen Tot slot dankte hij ook nog de Belgische militairen, die de feestdagen in Afghanistan, Libanon of Afrika doorbrengen. "Zij werken daar aan een betere wereld. Ik dank ze zeer hartelijk alsook zij die, recent nog, in het luchtruim of voor de kusten van Libië opereerden", luidde het nog. (Belga/EE)