Delphine Boël outte zich in 1999 als de onwettige dochter van Albert II en diende in 2013 de vordering in om zich als dochter te laten erkennen door Albert II en eiste dat hij een DNA-test zou afleggen. Dat was mogelijk omdat Albert II sinds zijn aftreden in juli van dat jaar geen immuniteit meer genoot.

Volgens Boël had haar moeder Sybille de Selys Longchamps tussen 1966 en 1984 een relatie met de vorige koning van België. De kunstenares startte in 2013 tegelijk ook een procedure op voor het betwisten van het vaderschap door Jacques Boël. Hij besliste om die niet aan te vechten en legde een DNA-test af die uitwees dat hij inderdaad niet de biologische vader is.

Eind maart vorig jaar oordeelde de familierechtbank van eerste aanleg van Brussel het vaderschapsgeding van Delphine Boël ontvankelijk, maar niet gegrond. Het gerecht oordeelde dat er een familiale band bestond tussen de wettelijke vader, Jacques Boël, en de dochter, die zich gedurende vele jaren als dusdanig hebben gedragen en voorgehouden.

Nu zegt het hof van beroep dat een nieuwe DNA-test voor Jacques Boël niet nodig is. Over de vraag om koning Albert een DNA-staal te laten afstaan, heeft het hof nog geen definitieve uitspraak gedaan. Eerst moet een volgende zitting worden afgewacht, op 20 september, om juridisch het einde van de band tussen Jacques en Delphine Boël vast te stellen. Dan pas kan worden beslist over een DNA-test voor koning Albert.

Eén van de advocaten van Delphine Boël, Marc Uyttendaele, stelt dat het hof met de uitspraak bevestigt dat Delphine niet de biologische dochter van Jacques Boël is. Nog volgens Uyttendaele heeft het hof ook oren naar de bezorgdheid van zijn cliënt inzake de gezondheid en leeftijd van koning Albert II, door vrij snel een nieuwe zitting vast te leggen.

Delphine Boël outte zich in 1999 als de onwettige dochter van Albert II en diende in 2013 de vordering in om zich als dochter te laten erkennen door Albert II en eiste dat hij een DNA-test zou afleggen. Dat was mogelijk omdat Albert II sinds zijn aftreden in juli van dat jaar geen immuniteit meer genoot. Volgens Boël had haar moeder Sybille de Selys Longchamps tussen 1966 en 1984 een relatie met de vorige koning van België. De kunstenares startte in 2013 tegelijk ook een procedure op voor het betwisten van het vaderschap door Jacques Boël. Hij besliste om die niet aan te vechten en legde een DNA-test af die uitwees dat hij inderdaad niet de biologische vader is. Eind maart vorig jaar oordeelde de familierechtbank van eerste aanleg van Brussel het vaderschapsgeding van Delphine Boël ontvankelijk, maar niet gegrond. Het gerecht oordeelde dat er een familiale band bestond tussen de wettelijke vader, Jacques Boël, en de dochter, die zich gedurende vele jaren als dusdanig hebben gedragen en voorgehouden. Nu zegt het hof van beroep dat een nieuwe DNA-test voor Jacques Boël niet nodig is. Over de vraag om koning Albert een DNA-staal te laten afstaan, heeft het hof nog geen definitieve uitspraak gedaan. Eerst moet een volgende zitting worden afgewacht, op 20 september, om juridisch het einde van de band tussen Jacques en Delphine Boël vast te stellen. Dan pas kan worden beslist over een DNA-test voor koning Albert. Eén van de advocaten van Delphine Boël, Marc Uyttendaele, stelt dat het hof met de uitspraak bevestigt dat Delphine niet de biologische dochter van Jacques Boël is. Nog volgens Uyttendaele heeft het hof ook oren naar de bezorgdheid van zijn cliënt inzake de gezondheid en leeftijd van koning Albert II, door vrij snel een nieuwe zitting vast te leggen.