Meestal onderscheidt de vorst naar aanleiding van de nationale feestdag een aantal verdienstelijke Belgen met de titel van ridder, baron, graaf of burggraaf. In 2010 en 2011 deelde de koning geen adellijke titels uit. In 2010 besliste de vorst om die traditie na de verrassende verkiezingsuitslag even "on hold" te zetten. Men dacht toen dat er wel snel een nieuwe regering zou komen. In juli 2011 was er 13 maanden na de verkiezingen echter nog geen zicht op een nieuwe regering, en dus werden andermaal geen nieuwe adellijke titels uitgereikt omdat men vond dat dat in lopende zaken eigenlijk niet mogelijk was. Sommige waarnemers meenden dat de vorst daarmee zijn ontevredenheid wilde tonen over het feit dat er nog altijd geen nieuwe federale regering was. Tussen 2009 en 2012 werden 42 adelbrieven uitgereikt. Van die 42 adelbrieven werden er 20 toegekend aan Vlamingen en 18 waren bestemd voor mensen uit het bedrijfsleven. Nadien volgden mensen uit de academische wereld, de magistratuur, de kunstwereld, de sector van de banken en verzekeringen, de zorgsector en de openbare diensten. Volgens historicus Francis Balace zijn er in België momenteel 1.300 adellijke families en ongeveer 20.000 à 25.000 edellieden. (Belga)

Meestal onderscheidt de vorst naar aanleiding van de nationale feestdag een aantal verdienstelijke Belgen met de titel van ridder, baron, graaf of burggraaf. In 2010 en 2011 deelde de koning geen adellijke titels uit. In 2010 besliste de vorst om die traditie na de verrassende verkiezingsuitslag even "on hold" te zetten. Men dacht toen dat er wel snel een nieuwe regering zou komen. In juli 2011 was er 13 maanden na de verkiezingen echter nog geen zicht op een nieuwe regering, en dus werden andermaal geen nieuwe adellijke titels uitgereikt omdat men vond dat dat in lopende zaken eigenlijk niet mogelijk was. Sommige waarnemers meenden dat de vorst daarmee zijn ontevredenheid wilde tonen over het feit dat er nog altijd geen nieuwe federale regering was. Tussen 2009 en 2012 werden 42 adelbrieven uitgereikt. Van die 42 adelbrieven werden er 20 toegekend aan Vlamingen en 18 waren bestemd voor mensen uit het bedrijfsleven. Nadien volgden mensen uit de academische wereld, de magistratuur, de kunstwereld, de sector van de banken en verzekeringen, de zorgsector en de openbare diensten. Volgens historicus Francis Balace zijn er in België momenteel 1.300 adellijke families en ongeveer 20.000 à 25.000 edellieden. (Belga)