"Ik ben mijn tachtigste jaar ingegaan, een leeftijd die geen enkele van mijn voorgangers in de uitoefening van zijn ambt heeft bereikt", stak de koning vanavond van wal. "Ik stel vast dat mijn leeftijd en mijn gezondheid mij niet meer toelaten mijn ambt uit te oefenen zoals ik dat zou willen doen. Ik zou mijn plichten niet nakomen en mijn opvatting van de koninklijke functie niet huldigen mocht ik in die omstandigheden te allen prijze mijn ambt blijven bekleden." Volgens de vorst is het een kwestie van elementair respect voor de instellingen en ten opzichte van de burgers. "Na een regeerperiode van 20 jaar ben ik dus van mening dat het ogenblik is aangebroken om de fakkel aan de volgende generatie over te dragen", aldus de vorst. Albert II, die op 6 juni zijn 79ste verjaardag vierde, legde op 9 augustus 1993 de eed af. Hij zal dus net geen twintig jaar koning van België geweest zijn. (Belga)

"Ik ben mijn tachtigste jaar ingegaan, een leeftijd die geen enkele van mijn voorgangers in de uitoefening van zijn ambt heeft bereikt", stak de koning vanavond van wal. "Ik stel vast dat mijn leeftijd en mijn gezondheid mij niet meer toelaten mijn ambt uit te oefenen zoals ik dat zou willen doen. Ik zou mijn plichten niet nakomen en mijn opvatting van de koninklijke functie niet huldigen mocht ik in die omstandigheden te allen prijze mijn ambt blijven bekleden." Volgens de vorst is het een kwestie van elementair respect voor de instellingen en ten opzichte van de burgers. "Na een regeerperiode van 20 jaar ben ik dus van mening dat het ogenblik is aangebroken om de fakkel aan de volgende generatie over te dragen", aldus de vorst. Albert II, die op 6 juni zijn 79ste verjaardag vierde, legde op 9 augustus 1993 de eed af. Hij zal dus net geen twintig jaar koning van België geweest zijn. (Belga)