Blijkbaar hebben de vorst en de premier eerder al gesprekken gevoerd over het aanblijven dan wel aftreden van de koning. "Na enige bedenktijd te hebben genomen, zoals u voorstelde, kom ik terug tot onze vorige gesprekken", begint de koning zijn brief. "Tijdens die periode heb ik de rechtmatige overwegingen die u mij in de loop van onze gesprekken heeft uiteengezet met de grootste zorg overdacht." De koning schrijft dat hij met spijt de teneur van zijn eerdere berichten bevestigt. "Ik moet inderdaad vaststellen dat mijn gezondheid mij niet meer toelaat mijn ambt te volbrengen zoals ik dat zou willen doen." (Belga)

Blijkbaar hebben de vorst en de premier eerder al gesprekken gevoerd over het aanblijven dan wel aftreden van de koning. "Na enige bedenktijd te hebben genomen, zoals u voorstelde, kom ik terug tot onze vorige gesprekken", begint de koning zijn brief. "Tijdens die periode heb ik de rechtmatige overwegingen die u mij in de loop van onze gesprekken heeft uiteengezet met de grootste zorg overdacht." De koning schrijft dat hij met spijt de teneur van zijn eerdere berichten bevestigt. "Ik moet inderdaad vaststellen dat mijn gezondheid mij niet meer toelaat mijn ambt te volbrengen zoals ik dat zou willen doen." (Belga)