De voormalige vorst lijdt aan een coronaire hartaandoening. Daarvoor onderging hij reeds in 2002 een operatie. Een recent cardiologisch onderzoek wees op een verergering van de aantasting van de kransslagaders en op een significante stenose van de aortaklep. Het multidisciplinair team van het departement voor hart- en vaatziekten van het Universitair Ziekenhuis Saint-Luc voerde op donderdag 19 april een coronaire angioplastiek uit waarbij een stent werd aangebracht ter hoogte van de arteria interventricularis anterior. Bij een tweede ingreep op 30 april werd de aortaklep vervangen. De nieuwe klep werd aangebracht aan de uitgang van het hart, zonder de thorax te openen. Beide operaties verliepen zonder complicaties en met zeer gunstige resultaten, zegt het paleis. Koning Albert zal verder herstellen in het Kasteel Belvédère. (Belga)

De voormalige vorst lijdt aan een coronaire hartaandoening. Daarvoor onderging hij reeds in 2002 een operatie. Een recent cardiologisch onderzoek wees op een verergering van de aantasting van de kransslagaders en op een significante stenose van de aortaklep. Het multidisciplinair team van het departement voor hart- en vaatziekten van het Universitair Ziekenhuis Saint-Luc voerde op donderdag 19 april een coronaire angioplastiek uit waarbij een stent werd aangebracht ter hoogte van de arteria interventricularis anterior. Bij een tweede ingreep op 30 april werd de aortaklep vervangen. De nieuwe klep werd aangebracht aan de uitgang van het hart, zonder de thorax te openen. Beide operaties verliepen zonder complicaties en met zeer gunstige resultaten, zegt het paleis. Koning Albert zal verder herstellen in het Kasteel Belvédère. (Belga)