Komt er weldra een einde aan de beleidsbrief op Vlaams niveau?

06/12/17 om 06:42 - Bijgewerkt om 06:42

Bron: Belga

Moeten de ministers van de Vlaamse regering hun beleidsplannen in de toekomst niet langer in een jaarlijkse beleidsbrief gieten? Als het van parlementsvoorzitter Jan Peumans en minister-president Geert Bourgeois afhangt, verdwijnt de beleidsbrief en wordt de inhoud ervan geïntegreerd in de begroting.

Komt er weldra een einde aan de beleidsbrief op Vlaams niveau?

Jan Peumans en Geert Bourgeois © Belga

Naast de begroting dient de Vlaamse regering ook elk najaar een stapel beleidsbrieven in bij het parlement. In die brieven lijsten de ministers per bevoegdheid hun beleidsplannen voor het komende jaar op en verduidelijken ze hoe ver het staat met de uitvoering van het aangekondigde beleid.

Maar als het van minister-president Geert Bourgeois (N-VA) en parlementsvoorzitter Jan Peumans (N-VA) afhangt, gaat de jaarlijkse beleidsbrief op de schop. Bedoeling zou zijn om de inhoud van de beleidsbrief in te passen in de begrotingsdocumenten.

Beleidsnota

In het Vlaams Parlement is namelijk al langer een oefening bezig om die begroting een pak 'leesbaarder' te maken. Nu is die begroting voor velen, ook voor veel parlementsleden, zo complex dat een kat haar jongen er niet meer in vindt. Als die begroting beter en ook helderder zou opgesteld zijn, is een aparte beleidsbrief - en een pak bijhorend dubbel werk - niet meer nodig, is de achterliggende redenering. Dat die piste op tafel ligt, wordt zowel door Bourgeois als Peumans bevestigd. Het gaat wel enkel om de beleidsbrief.

Van een eventuele afschaffing van de beleidsnota, de nota die elke minister bij het begin van de legislatuur indient met daarin de beleidsplannen voor de hele legislatuur, is geen sprake. Dat benadrukt ook het kabinet-Bourgeois: 'De minister-president is en blijft wel voorstander van de beleidsnota waarin de parlementsleden kennis kunnen nemen van en kunnen debatteren over de plannen van de betrokken minister voor de gehele regeerperiode', klinkt het.

Formeel is de kwestie nog niet beslist, maar de eerste reacties vanuit het Vlaams Parlement zijn overwegend positief. 'Het is zeker de moeite om over na te denken. Nu is de wisselwerking tussen de beleidsbrief en de begroting te zwak. Het kan dus geen kwaad om de link tussen het beleid en de begroting te versterken. De huidige formule vraagt ook veel tijd en energie van de kabinetten, de administratie en het parlement', zegt N-VA-fractieleider Matthias Diependaele.

Ook Groen-fractieleider Björn Rzoska staat niet afkerig van de piste. 'Er zit wel iets in. In de huidige beleidsbrieven zit heel wat knip- en plakwerk.' En ook sp.a-fractieleider Joris Vandenbroucke wil het voorstel een kans geven. 'Op voorwaarde dat de begroting zelf een stuk transparanter wordt, zie ik dat wel zitten. Zo kan je beter controleren of woorden ook in daden worden omgezet. Vandaag is het niet eenvoudig om de beleidsbrieven en de begroting samen te lezen', aldus Vandenbroucke.

Maar er zijn ook partijen die kanttekeningen maken. 'In de praktijk worden beleidsbrief en begroting al samen behandeld in de commissies. Dus zien we niet meteen veel verschil in de praktijk. Bovendien is de beleidsbrief wel een belangrijk document om de ministers op te volgen in de uitvoering van hun plannen. We moeten toch opletten dat we dat niet verdrinken in uitgebreide begrotingsdocumenten', klinkt het bij Open Vld.

Ook oppositiepartij Vlaams Belang staat niet te springen. 'Het zal afhangen van de precieze uitwerking, maar ik vrees dat men dan de tekst van de beleidsbrief gaat verdrinken in de begrotingscijfers', zegt fractieleider Chris Janssens. 'Ik ben dus eerder voorstander van het behoud van een tekst met de concrete plannen van de minister die je ook de rest van het werkjaar als toetssteen kan gebruiken'.