Sinds eind juni heeft de Europese Unie een principeakkoord met Mercosur, de douane-unie van Argentinië, Brazilië, Paraguay en Uruguay, voor het afsluiten van een vrijhandelsakkoord. Met dat handelsakkoord hoopt Europa meer toegang te krijgen tot de op drie na grootste interne markt ter wereld. Maar het akkoord stoot op grote tegenstand vanwege landbouworganisaties. Zij zijn bezorgd om weggeconcurreerd te worden door de Zuid-Amerikaanse landbouw.
...

Sinds eind juni heeft de Europese Unie een principeakkoord met Mercosur, de douane-unie van Argentinië, Brazilië, Paraguay en Uruguay, voor het afsluiten van een vrijhandelsakkoord. Met dat handelsakkoord hoopt Europa meer toegang te krijgen tot de op drie na grootste interne markt ter wereld. Maar het akkoord stoot op grote tegenstand vanwege landbouworganisaties. Zij zijn bezorgd om weggeconcurreerd te worden door de Zuid-Amerikaanse landbouw. In Wallonië voert de Fédération Wallonne de l'Agriculture het verzet aan. 'Dit akkoord opent de deur voor oneerlijke concurrentie', zegt Anne Pétré, woordvoerster van de FWA. 'De Europese kwaliteitseisen op het vlak van dierenwelzijn en milieu liggen veel hoger dan in Zuid-Amerika. Maar in het huidige ontwerp zouden zulke minderwaardige producten gewoon op onze markt worden toegelaten. Dat is slecht voor de consumenten en voor de landbouwers.' Op de landbouwbeurs van Libramont pakte de FWA alvast uit met een petitie tegen het vrijhandelsakkoord, die gretig ondertekend werd door vertegenwoordigers van alle Franstalige partijen. Onder hen Waals minister-president Willy Borsus (MR), die in Le Soir liet optekenen dat het onderdeel Landbouw van het akkoord in zijn huidige vorm 'onaanvaardbaar' is, en een 'groot gevaar' kan betekenen voor Waalse landbouwers. Borsus benadrukte wel dat zijn uitspraken een persoonlijk standpunt zijn. Federaal landbouwminister Denis Ducarme (MR), nochtans een partijgenoot, ondertekende de petitie niet. De onrust doet denken aan het verzet tegen CETA. In oktober 2016 weigerde toenmalig Waals minister-president Paul Magnette (PS) het vrijhandelsakkoord met Canada te ondertekenen. Enkele weken lang was Wallonië het spreekwoordelijke Gallische dorp, dat als enige bleef weerstaan aan de roep om CETA te ratificeren. Op 25 oktober 2016 werd België alsnog het laatste Europese land dat zijn fiat gaf. Het scenario is verre van denkbeeldig. De FWA, gesterkt door de steun onder Waalse politici, zet hoog in. Anne Pétré vindt dat er voor landbouwproducten een uitzondering moet komen. Dat lijkt dan weer onaanvaardbaar voor de Latijns-Amerikaanse landen, die hun landbouwproductie op grotere schaal willen kunnen exporteren. Bij de FWA is men vastbesloten om het verzet op te voeren. 'We voelen veel politieke steun', zegt Pétré. 'Als er niets gebeurt, zullen we de komende maanden mobiliseren.'