In de nieuwe eindtermen geschiedenis zijn de begrippen imperialisme, (neo)kolonialisme en dekolonisatie opgenomen. Het zal de eerste keer zijn dat er historische sleutelbegrippen worden opgenomen. De huidige eindtermen zijn vaag. Voor elke graad in het middelbaar onderwijs staat ­alleen beschreven welke historische tijdsperiode de geschiedenisleerkracht hoort te behandelen. Leerkrachten die Congo of dekolonisatie willen vermijden in de les, zijn ook vrij om dat te doen. Hoewel veel leerkrachten Congo behandelen, doen sommigen dat ­minimaal of slechts in de marge van het westerse imperialisme. De eindtermen gaan de komende weken wel nog langs de Vlaamse regering en moeten daarna door het Vlaams Parlement worden goedgekeurd. (Belga)

In de nieuwe eindtermen geschiedenis zijn de begrippen imperialisme, (neo)kolonialisme en dekolonisatie opgenomen. Het zal de eerste keer zijn dat er historische sleutelbegrippen worden opgenomen. De huidige eindtermen zijn vaag. Voor elke graad in het middelbaar onderwijs staat ­alleen beschreven welke historische tijdsperiode de geschiedenisleerkracht hoort te behandelen. Leerkrachten die Congo of dekolonisatie willen vermijden in de les, zijn ook vrij om dat te doen. Hoewel veel leerkrachten Congo behandelen, doen sommigen dat ­minimaal of slechts in de marge van het westerse imperialisme. De eindtermen gaan de komende weken wel nog langs de Vlaamse regering en moeten daarna door het Vlaams Parlement worden goedgekeurd. (Belga)