Met het werk van die commissie gaat het doorploegen van archieven gepaard. Die zijn bijzonder uitgebreid en zitten zowel bij de overheid als in privéhanden. Een deel daarvan is geclassificeerd, aldus Alain Gérard, de archivaris van Buitenlandse Zaken. Maar het is daarom niet minder belangrijk. Daaronder vallen immers de dossiers van de Koloniale Veiligheid. Wie de opvolger is van die veiligheidsdienst van de kolonie is niet duidelijk. Het zou de Staatsveiligheid kunnen zijn, maar ook Buitenlandse Zaken, zo bleek vandaag tijdens een hoorzitting met archivarissen in de commissie. Ze roepen op een akkoord te bereiken over de termijn waarbinnen een automatische vrijgave zou gebeuren. Dat lijkt hen noodzakelijk, zoniet zouden de documenten voor altijd ontoegankelijk zijn. "Dat zal een moeilijke onderhandeling worden, maar het resultaat kan erg positief uitdraaien", luidde het. Er is nog een andere reden waarom de vrijgave zou moeten gebeuren. Een deel van de archieven van Buitenlandse Zaken vertoont oppervlakkige schimmelvorming. Vooraleer ze naar de archieven van de staat worden overgebracht, zoals voorzien, moeten ze ontsmet worden. Een Nederlands bedrijf kan die klus klaren, maar alvorens ze aan de slag kan gaan, mogen de dozen die naar daar worden opgestuurd, geen geclassificeerde documenten bevatten. (Belga)

Met het werk van die commissie gaat het doorploegen van archieven gepaard. Die zijn bijzonder uitgebreid en zitten zowel bij de overheid als in privéhanden. Een deel daarvan is geclassificeerd, aldus Alain Gérard, de archivaris van Buitenlandse Zaken. Maar het is daarom niet minder belangrijk. Daaronder vallen immers de dossiers van de Koloniale Veiligheid. Wie de opvolger is van die veiligheidsdienst van de kolonie is niet duidelijk. Het zou de Staatsveiligheid kunnen zijn, maar ook Buitenlandse Zaken, zo bleek vandaag tijdens een hoorzitting met archivarissen in de commissie. Ze roepen op een akkoord te bereiken over de termijn waarbinnen een automatische vrijgave zou gebeuren. Dat lijkt hen noodzakelijk, zoniet zouden de documenten voor altijd ontoegankelijk zijn. "Dat zal een moeilijke onderhandeling worden, maar het resultaat kan erg positief uitdraaien", luidde het. Er is nog een andere reden waarom de vrijgave zou moeten gebeuren. Een deel van de archieven van Buitenlandse Zaken vertoont oppervlakkige schimmelvorming. Vooraleer ze naar de archieven van de staat worden overgebracht, zoals voorzien, moeten ze ontsmet worden. Een Nederlands bedrijf kan die klus klaren, maar alvorens ze aan de slag kan gaan, mogen de dozen die naar daar worden opgestuurd, geen geclassificeerde documenten bevatten. (Belga)