Uit onderzoek en getuigenissen blijkt dat vrijheidsbeperkende maatregelen vaak als vernederend en traumatisch ervaren worden, niet alleen voor wie ze moet ondergaan, maar ook voor de familieleden en de hulpverleners. Dwangmaatregelen kunnen ook de vertrouwensrelatie tussen patiënt en therapeut verstoren. Op een studiedag in het Vlaams Parlement passeerden verschillende 'good practices' de revue waaruit blijkt dat het aantal isolaties en fixaties drastisch kan worden verminderd door een alternatieve aanpak. Sp.a-politica Van den Bossche wil in het parlement alvast over partijgrenzen heen op zoek gaan steun voor haar voorstel om isolatie en fixatie onder de 16 jaar te verbieden. Minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V) laat weten dat hij zelf ook al zoekt naar manieren om de vrijheidsbeperkende maatregelen "tot een minimum te beperken". Er lopen inspecties naar de vrijheidsbeperkende maatregelen in verschillende sectoren. Deze maand start de Zorginspectie ook een ronde in de sector Jongerenwelzijn. Bedoeling is dat de minister op basis van die resultaten en op basis van de good practices in binnen- en buitenland "handvaten voor de sectoren uitwerkt om vrijheidsbeperkende maatregelen zo veel als mogelijk tot een minimum te beperken", klinkt het. "Het is ook de inschatting dat heel wat van de voorzieningen hiertoe ook nu al goede praktijken ontwikkelen", aldus minister Vandeurzen, verwijzend naar de goede praktijken die op de studiedag aan bod zijn gekomen. (Belga)

Uit onderzoek en getuigenissen blijkt dat vrijheidsbeperkende maatregelen vaak als vernederend en traumatisch ervaren worden, niet alleen voor wie ze moet ondergaan, maar ook voor de familieleden en de hulpverleners. Dwangmaatregelen kunnen ook de vertrouwensrelatie tussen patiënt en therapeut verstoren. Op een studiedag in het Vlaams Parlement passeerden verschillende 'good practices' de revue waaruit blijkt dat het aantal isolaties en fixaties drastisch kan worden verminderd door een alternatieve aanpak. Sp.a-politica Van den Bossche wil in het parlement alvast over partijgrenzen heen op zoek gaan steun voor haar voorstel om isolatie en fixatie onder de 16 jaar te verbieden. Minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V) laat weten dat hij zelf ook al zoekt naar manieren om de vrijheidsbeperkende maatregelen "tot een minimum te beperken". Er lopen inspecties naar de vrijheidsbeperkende maatregelen in verschillende sectoren. Deze maand start de Zorginspectie ook een ronde in de sector Jongerenwelzijn. Bedoeling is dat de minister op basis van die resultaten en op basis van de good practices in binnen- en buitenland "handvaten voor de sectoren uitwerkt om vrijheidsbeperkende maatregelen zo veel als mogelijk tot een minimum te beperken", klinkt het. "Het is ook de inschatting dat heel wat van de voorzieningen hiertoe ook nu al goede praktijken ontwikkelen", aldus minister Vandeurzen, verwijzend naar de goede praktijken die op de studiedag aan bod zijn gekomen. (Belga)