Elke klas wordt dus een contactbubbel, ongeacht het aantal leerlingen. Op de speelplaats moeten de contactbubbels maximaal gerespecteerd worden.

Het kleuteronderwijs kan alle leerjaren opnieuw voltijds opstarten vanaf dinsdag 2 juni. De klasgroep wordt de contactbubbel, ook al zijn er meer dan 20 kinderen.

Het lager onderwijs kan alle leerjaren opnieuw opstarten vanaf vrijdag 5 juni.

In het secundair onderwijs kunnen vanaf 2 juni het 2de en 4de middelbaar twee dagen per week heropstarten. Het 1ste, 3de en 5de middelbaar zullen in juni nog enkele dagen uitgenodigd worden, met een minimum van één dag.

Gemeenschapsonderwijs tevreden

Het GO! (Gemeenschapsonderwijs) is 'heel blij' met de beslissingen over de verdere heropening van het onderwijs. Het GO! kaartte de voorbije weken aan dat directies bijkomende, en liefst alle, leerlingen terug op school wil onderwijzen, maar dat dit met de huidige veiligheidsmaatregelen (waaronder de anderhalve meter afstand of 4m² per kind in de klas) niet doenbaar is in de meeste scholen. De puzzel om meer leerjaren op te starten is immers erg complex en de voorbereidingen vragen ook tijd, klinkt het in een persbericht.

Wat het basisonderwijs betreft, zijn die bezorgdheden nu grotendeels van de baan, klinkt het. 'We zijn heel blij met deze beslissing', aldus Raymonda Verdyck, afgevaardigd bestuurder van het GO! . 'Zowel voor het leerproces van onze leerlingen als voor hun welbevinden is dit een zeer goede zaak. Onze leerlingen hebben een moeilijke periode achter de rug. Nu wordt het mogelijk om goed in te schatten hoe het met hun psycho-emotionele toestand is en waar leerlingen zich in de leercurve bevinden, wat ook een vlottere doorstart in september mogelijk maakt.'

Ook wijst het onderwijsnet op de draagkracht van de schoolteams. 'Voor directies is dit een heel andere organisatie. In deze situatie zijn er nog wel een aantal zaken waar zij rekening mee moeten houden, zoals de organisatie van de speel- en aankomsttijden en extra poetsbeurten, maar dit is haalbaar.'

Perspectief

Voorts zegt Verdyck dat er ook aandacht moet gaan naar de ouders, om de angst die er bij sommigen leeft, weg te nemen. 'We hopen dan ook dat we het vertrouwen kunnen winnen van ouders die bezorgd zijn om hun kinderen terug naar school te laten komen.'

Het GO! vindt het voorts positief dat in het secundair onderwijs, na de laatstejaars, nu perspectief aan alle leerlingen wordt geboden. Leerlingen in scharnierjaren kunnen beter ondersteund worden bij het maken van hun keuzes, klinkt het. Voor de andere leerlingen is er nog de mogelijkheid om het schooljaar af te ronden.

'Ook voor alle leerlingen van het secundair onderwijs hadden we graag gehad dat ze volwaardig terug naar school konden komen, maar de strengere veiligheidsmaatregelen voor deze groep laten dit jammer genoeg niet toe.'

Katholiek onderwijs

Het akkoord zal het voor scholen eenvoudiger maken 'om hun ambitie te realiseren om alle leerlingen minstens deeltijds voor het einde van het schooljaar naar school te halen', zegt ook het Katholiek Onderwijs Vlaanderen in een extra nieuwsbrief.

In de nieuwsbrief stelt het katholiek onderwijs dat de nieuwe richtlijnen 'in grote mate lijken op de voorstellen die we zelf vrijdag op tafel gelegd hebben voor de organisatie van onderwijs tot het einde van dit schooljaar.'

'Daar kunnen we alleen maar blij om zijn', zo klinkt het dan ook. 'Het zal het scholen veel gemakkelijker maken om hun ambitie te realiseren om alle leerlingen minstens deeltijds voor het einde van het schooljaar naar school te halen.' Het Katholiek Onderwijs zegt ook 'verheugd' te zijn 'dat scholen de vrijheid behouden om zich naargelang de eigen context en mogelijkheden te organiseren, zowel qua opstartmoment, leerjaren als onderwijstijd.'

Groen vraagt aandacht voor kinderen die nog steeds niet naar school kunnen

Oppositiepartij Groen wil dat de overheid ook aandacht heeft voor de kinderen die ondanks de versoepeling van de coronamaatregelen nog niet naar school terug zullen kunnen keren, omdat zij zelf of een van hun gezinsleden tot een risicogroep behoren. Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) bereidt voor hen niets voor, 'niet voor nu, niet voor in het najaar en niet voor bij een tweede golf', zegt parlementslid Elisabeth Meuleman.

Groen juicht de versoepeling van de coronamaatregelen toe, maar betreurt de 'eerdere profileringsdrang en voorbarige communicatie die het onderwijs in onzekerheid heeft gestort en onnodig op kosten heeft gejaagd', zegt Meuleman. Haar partij vraagt voldoende compensatie voor de extra uitgaven en gemis aan inkomsten die het onderwijs, 'met al beperkte werkingsmiddelen', hard treft.

Er moet ook extra aandacht gaan naar kinderen die door onderliggende gezondheidsproblemen - van zichzelf of van een gezinslid - nog niet naar school zullen kunnen terugkeren omdat ze tot een risicogroep behoren. Minister Weyts rept over hen met geen woord, zegt Meuleman. 'Ze mogen niet vergeten worden en dit mag niet ook nog gewoon in de bak van de scholen geschoven worden.'

Elke klas wordt dus een contactbubbel, ongeacht het aantal leerlingen. Op de speelplaats moeten de contactbubbels maximaal gerespecteerd worden. Het kleuteronderwijs kan alle leerjaren opnieuw voltijds opstarten vanaf dinsdag 2 juni. De klasgroep wordt de contactbubbel, ook al zijn er meer dan 20 kinderen. Het lager onderwijs kan alle leerjaren opnieuw opstarten vanaf vrijdag 5 juni. In het secundair onderwijs kunnen vanaf 2 juni het 2de en 4de middelbaar twee dagen per week heropstarten. Het 1ste, 3de en 5de middelbaar zullen in juni nog enkele dagen uitgenodigd worden, met een minimum van één dag. Het GO! (Gemeenschapsonderwijs) is 'heel blij' met de beslissingen over de verdere heropening van het onderwijs. Het GO! kaartte de voorbije weken aan dat directies bijkomende, en liefst alle, leerlingen terug op school wil onderwijzen, maar dat dit met de huidige veiligheidsmaatregelen (waaronder de anderhalve meter afstand of 4m² per kind in de klas) niet doenbaar is in de meeste scholen. De puzzel om meer leerjaren op te starten is immers erg complex en de voorbereidingen vragen ook tijd, klinkt het in een persbericht. Wat het basisonderwijs betreft, zijn die bezorgdheden nu grotendeels van de baan, klinkt het. 'We zijn heel blij met deze beslissing', aldus Raymonda Verdyck, afgevaardigd bestuurder van het GO! . 'Zowel voor het leerproces van onze leerlingen als voor hun welbevinden is dit een zeer goede zaak. Onze leerlingen hebben een moeilijke periode achter de rug. Nu wordt het mogelijk om goed in te schatten hoe het met hun psycho-emotionele toestand is en waar leerlingen zich in de leercurve bevinden, wat ook een vlottere doorstart in september mogelijk maakt.'Ook wijst het onderwijsnet op de draagkracht van de schoolteams. 'Voor directies is dit een heel andere organisatie. In deze situatie zijn er nog wel een aantal zaken waar zij rekening mee moeten houden, zoals de organisatie van de speel- en aankomsttijden en extra poetsbeurten, maar dit is haalbaar.'Voorts zegt Verdyck dat er ook aandacht moet gaan naar de ouders, om de angst die er bij sommigen leeft, weg te nemen. 'We hopen dan ook dat we het vertrouwen kunnen winnen van ouders die bezorgd zijn om hun kinderen terug naar school te laten komen.' Het GO! vindt het voorts positief dat in het secundair onderwijs, na de laatstejaars, nu perspectief aan alle leerlingen wordt geboden. Leerlingen in scharnierjaren kunnen beter ondersteund worden bij het maken van hun keuzes, klinkt het. Voor de andere leerlingen is er nog de mogelijkheid om het schooljaar af te ronden. 'Ook voor alle leerlingen van het secundair onderwijs hadden we graag gehad dat ze volwaardig terug naar school konden komen, maar de strengere veiligheidsmaatregelen voor deze groep laten dit jammer genoeg niet toe.'Het akkoord zal het voor scholen eenvoudiger maken 'om hun ambitie te realiseren om alle leerlingen minstens deeltijds voor het einde van het schooljaar naar school te halen', zegt ook het Katholiek Onderwijs Vlaanderen in een extra nieuwsbrief. In de nieuwsbrief stelt het katholiek onderwijs dat de nieuwe richtlijnen 'in grote mate lijken op de voorstellen die we zelf vrijdag op tafel gelegd hebben voor de organisatie van onderwijs tot het einde van dit schooljaar.''Daar kunnen we alleen maar blij om zijn', zo klinkt het dan ook. 'Het zal het scholen veel gemakkelijker maken om hun ambitie te realiseren om alle leerlingen minstens deeltijds voor het einde van het schooljaar naar school te halen.' Het Katholiek Onderwijs zegt ook 'verheugd' te zijn 'dat scholen de vrijheid behouden om zich naargelang de eigen context en mogelijkheden te organiseren, zowel qua opstartmoment, leerjaren als onderwijstijd.' Oppositiepartij Groen wil dat de overheid ook aandacht heeft voor de kinderen die ondanks de versoepeling van de coronamaatregelen nog niet naar school terug zullen kunnen keren, omdat zij zelf of een van hun gezinsleden tot een risicogroep behoren. Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) bereidt voor hen niets voor, 'niet voor nu, niet voor in het najaar en niet voor bij een tweede golf', zegt parlementslid Elisabeth Meuleman.Groen juicht de versoepeling van de coronamaatregelen toe, maar betreurt de 'eerdere profileringsdrang en voorbarige communicatie die het onderwijs in onzekerheid heeft gestort en onnodig op kosten heeft gejaagd', zegt Meuleman. Haar partij vraagt voldoende compensatie voor de extra uitgaven en gemis aan inkomsten die het onderwijs, 'met al beperkte werkingsmiddelen', hard treft. Er moet ook extra aandacht gaan naar kinderen die door onderliggende gezondheidsproblemen - van zichzelf of van een gezinslid - nog niet naar school zullen kunnen terugkeren omdat ze tot een risicogroep behoren. Minister Weyts rept over hen met geen woord, zegt Meuleman. 'Ze mogen niet vergeten worden en dit mag niet ook nog gewoon in de bak van de scholen geschoven worden.'