Vlaams minister-president Geert Bourgeois verblijft drie dagen in de Koerdische Autonome Regio in Irak. De Koerden leven verdeeld over vier landen: Irak, Iran, Turkije en Syrië. Voorlopig konden ze enkel in Irak een eigen bestuur installeren. Er heerst vrede, maar de Koerden leven in financiële onmin met Bagdad omdat het afgesproken deel van de begroting niet wordt doorgestort. "President Barzani heeft mij het signaal gegeven dat hij er alles aan wil doen om via dialoog tot een consensus te komen met Bagdad, maar dat het zo niet langer kan", zegt Geert Bourgeois. "Als het Iraakse regime de Koerden het confederalisme weigert, komt er een referendum over onafhankelijkheid." De Koerden worden internationaal gerespecteerd omwille van hun inspanningen in de strijd tegen IS. Met een leger van goeddeels vrijwilligers trachten ze, met succes, de frontlijn opnieuw richting Syrië op te schuiven. "Naast de oorlog is de economie onze grootste uitdaging", geeft eerste minister Nechervan Barzani aan. "Die staat onder druk omwille van de oorlogsinspanningen en het onderhoud van 1,8 miljoen vluchtelingen." De Koerdische regio leeft bovendien van olie-inkomsten en ervaart aan den lijve de gevolgen van de ingestorte olieprijs. "De Koerden beseffen heel goed dat ze moeten diversifiëren om meer welvaart te creëren", zegt Bourgeois. "Daar willen we bij helpen. Ik heb hen uitgenodigd om een economische missie naar Vlaanderen te organiseren en daar gaan ze op in. We zullen hen helpen de economie weer vlot te krijgen, via een uitwisseling van expertise en een samenwerking met de Vlaamse universiteiten." (Belga)

Vlaams minister-president Geert Bourgeois verblijft drie dagen in de Koerdische Autonome Regio in Irak. De Koerden leven verdeeld over vier landen: Irak, Iran, Turkije en Syrië. Voorlopig konden ze enkel in Irak een eigen bestuur installeren. Er heerst vrede, maar de Koerden leven in financiële onmin met Bagdad omdat het afgesproken deel van de begroting niet wordt doorgestort. "President Barzani heeft mij het signaal gegeven dat hij er alles aan wil doen om via dialoog tot een consensus te komen met Bagdad, maar dat het zo niet langer kan", zegt Geert Bourgeois. "Als het Iraakse regime de Koerden het confederalisme weigert, komt er een referendum over onafhankelijkheid." De Koerden worden internationaal gerespecteerd omwille van hun inspanningen in de strijd tegen IS. Met een leger van goeddeels vrijwilligers trachten ze, met succes, de frontlijn opnieuw richting Syrië op te schuiven. "Naast de oorlog is de economie onze grootste uitdaging", geeft eerste minister Nechervan Barzani aan. "Die staat onder druk omwille van de oorlogsinspanningen en het onderhoud van 1,8 miljoen vluchtelingen." De Koerdische regio leeft bovendien van olie-inkomsten en ervaart aan den lijve de gevolgen van de ingestorte olieprijs. "De Koerden beseffen heel goed dat ze moeten diversifiëren om meer welvaart te creëren", zegt Bourgeois. "Daar willen we bij helpen. Ik heb hen uitgenodigd om een economische missie naar Vlaanderen te organiseren en daar gaan ze op in. We zullen hen helpen de economie weer vlot te krijgen, via een uitwisseling van expertise en een samenwerking met de Vlaamse universiteiten." (Belga)