De lidstaten van de Europese Unie benoemden Lenaerts voor de periode van 7 oktober 2021 tot 6 oktober 2027 in het kader van een gedeeltelijke hernieuwing van de samenstelling van het Hof. Op 6 oktober volgend jaar komt immers een einde aan de mandaten van 14 rechters en zes advocaten-generaal. Lenaerts is al sinds 1989 aan het Hof verbonden. Eerst was hij rechter in het Gerecht van eerste aanleg (een van de drie instanties van het Hof) en sinds 2003 zetelt hij in het eigenlijke Hof van Justitie. Vijf jaar geleden werd de topjurist voorzitter het Hof. Het Hof van Justitie is samengesteld uit één rechter uit elke lidstaat en elf advocaten-generaal. Ze worden voor een hernieuwbare termijn van zes jaar benoemd door de lidstaten. Uit hun midden kiezen ze een voorzitter voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. Het Hof van Justitie is één van de belangrijkste instellingen van de Europese Unie. Vanuit Luxemburg waken de rechters er onder meer over dat het Europese recht in alle lidstaten op dezelfde manier wordt geïnterpreteerd en toegepast. Vanuit die rol heeft het de voorbije decennia aanzienlijke invloed op de ontwikkeling van de Europese Unie gehad. (Belga)

De lidstaten van de Europese Unie benoemden Lenaerts voor de periode van 7 oktober 2021 tot 6 oktober 2027 in het kader van een gedeeltelijke hernieuwing van de samenstelling van het Hof. Op 6 oktober volgend jaar komt immers een einde aan de mandaten van 14 rechters en zes advocaten-generaal. Lenaerts is al sinds 1989 aan het Hof verbonden. Eerst was hij rechter in het Gerecht van eerste aanleg (een van de drie instanties van het Hof) en sinds 2003 zetelt hij in het eigenlijke Hof van Justitie. Vijf jaar geleden werd de topjurist voorzitter het Hof. Het Hof van Justitie is samengesteld uit één rechter uit elke lidstaat en elf advocaten-generaal. Ze worden voor een hernieuwbare termijn van zes jaar benoemd door de lidstaten. Uit hun midden kiezen ze een voorzitter voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. Het Hof van Justitie is één van de belangrijkste instellingen van de Europese Unie. Vanuit Luxemburg waken de rechters er onder meer over dat het Europese recht in alle lidstaten op dezelfde manier wordt geïnterpreteerd en toegepast. Vanuit die rol heeft het de voorbije decennia aanzienlijke invloed op de ontwikkeling van de Europese Unie gehad. (Belga)